Zaatakowali go z maczetą. Okradli, dotkliwie pobili, podpalali włosy, opluwali. Jest AKT OSKARŻENIA

Bandyta z maczetą
fot. unsplash.com (Fray Bekele) Śledczy: – Łącznie aktem oskarżenia objętych jest pięć osób.
istotne.pl 183 policja, prokuratura, pobicie, narkotyki, maczeta, rozbój

Reklama

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko sprawcom, którzy pozbawili wolności pokrzywdzonego mężczyznę, zadali mu obrażenia ciała i dokonali na nim rozboju oraz o inne przestępstwa, w tym przestępstwa narkotykowe, przeciwko życiu i zdrowiu i przestępstwa przeciwko mieniu. Łącznie aktem oskarżenia objętych jest pięć osób.

Do zdarzeń doszło 9 stycznia, w godzinach wieczornych, w Polkowicach. – Kiedy pokrzywdzony mężczyzna wychodził z mieszkania kolegi, na klatce schodowej tego budynku spotkał dwóch oskarżonych, którzy po wymianie zdań zaatakowali pokrzywdzonego, bijąc go rękoma oraz maczetą, a także kopiąc – relacjonuje prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

I dodaje: – Po czym oskarżeni ci, grożąc pokrzywdzonemu pozbawieniem życia, udali się z nim windą do mieszkania jednego z oskarżonych, mieszczącego się w tym samym budynku na wyższej kondygnacji. W tym czasie do tego lokalu przyszli dwaj kolejni sprawcy.

Oraz uzupełnia: – Następnie wszyscy czterej oskarżeni – po zastosowaniu przemocy wobec pokrzywdzonego w postaci bicia wymienionego rękoma i kopania po całym ciele – zabrali w celu przywłaszczenia posiadany przez niego telefon komórkowy, portfel z drobnymi pieniędzmi oraz dowód osobisty.

Na tym nie koniec. Prokurator: – Tej samej nocy oskarżeni prowadzali pokrzywdzonego w różne miejsca na terenie Polkowic, bijąc go, kopiąc, podpalając mu włosy, opluwając oraz wyzywając wulgarnymi słowami.

W pewnym momencie, kiedy oprawcy i ich ofiara znajdowali się na wysokości polkowickiej KPP, pokrzywdzony zdołał się wyrwać swoim prześladowcom i zawiadomić policję. Agresorzy zostali zatrzymani.

Prokuratura:

Oskarżeni zadali pokrzywdzonemu obrażenia ciała w postaci: podbiegnięć krwawych, obrzęków, złamania kości nosa oraz kości szczękowej, krwiaka mózgu, złamania żebra i innych, które skutkowały naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, oskarżeni i ich ofiara znali się.

Akt oskarżenia

Prokurator oskarżył wszystkich czterech sprawców o pozbawienie wolności pokrzywdzonego mężczyzny ze szczególnym udręczeniem, dokonanie na jego szkodę rozboju przy posłużeniu się niebezpiecznym narzędziem w postaci maczety, udział w pobiciu oraz spowodowanie obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

Prokurator L. Tkaczyszyn: – Dwóch spośród tych oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych, wobec trzeciego oskarżonego Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – po uwzględnieniu zażalenia – uchylił tymczasowe aresztowanie i zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Oskarżony Paweł W., który jako pierwszy podjął zachowania agresywne wobec pokrzywdzonego, a następnie zadawał mu obrażenia maczetą, odpowiada w niniejszej sprawie w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k. Był bowiem już karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu, za które odbył karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Jaka kara grozi za tego typu przestępstwo?

Od 5 do 20 lat więzienia.

Inne czyny oskarżonego Pawła W. objęte aktem oskarżenia

Pawła W. prokurator oskarżył także o popełnienie sześciu kolejnych przestępstw, takich jak: uprawa konopi innych niż włókniste; udzielenie innej osobie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej środków odurzających w postaci marihuany, czyli jej sprzedaż; polecenie pobicia innej osoby; pozbawienie wolności innego pokrzywdzonego; uszkodzenie mienia i naruszenie miru domowego oraz rozbój, podczas którego zadał obrażenia pokrzywdzonemu i zabrał w celu przywłaszczenia telefon komórkowy, pieniądze i inne mienie.

Śledczy: – Pozbawienie wolności w powyższej sprawie polegało na przyprowadzeniu pokrzywdzonego mężczyzny wbrew jego woli do mieszkania oskarżonego, w którym Paweł W., strzelając do pokrzywdzonego z wiatrówki w nogi, usiłował zmusić go do zwrotu należności za sprzedane narkotyki. Większości z tych czynów oskarżony dopuścił się w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k. Zdarzenia te miały miejsce w latach 2020 do 2023 w Polkowicach.

Piąty oskarżony

Rzeczniczka:

Prokurator zarzuca Pawłowi W. popełnienie dwóch z wyżej przytoczonych przestępstw wspólnie i w porozumieniu z piątym oskarżonym objętym niniejszym śledztwem. Temu piątemu oskarżonemu – oprócz tych czynów – prokurator zarzuca także dokonanie pięciu kolejnych przestępstw: pobicia, kradzieży z włamaniem, kradzieży, oszustwa oraz udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej marihuany.

Oskarżony ten odbywa obecnie karę pozbawienia wolności w innej sprawie.

Prokurator zarzuca oskarżonym wspomnianym aktem oskarżenia popełnienie łącznie 13 przestępstw.

(Nagłówek: zdjęcie poglądowe).

Reklama