Dolnośląscy przedsiębiorcy uczestniczyli w konferencji

Dolnośląscy przedsiębiorcy uczestniczyli w konferencji
fot. Marcin Zabawa W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie, którego tematem było przybliżenie przedsiębiorcom sposobów pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
istotne.pl 0 ceramika, konferencja, marszałek, ryszard łoś

W seminarium, które odbyło się 30 maja, wzięli udział przedstawiciele ok. 30 firm, m.in. z Wałbrzycha, Osiecznicy, Żar czy Bolesławca i okolic. Gośćmi konferencji byli profesor Władysław Kubiak, Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz profesor Andrzej Łoś, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Inicjatorem spotkania, a także osobą, dzięki której w Bolesławcu powstał Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny AGH, był Przewodniczący Rady Powiatu Karol Stasik.

Uczestnicy konferencjiUczestnicy konferencjifot. Marcin Zabawa

Profesor Kubiak mówił o tym, że AGH tworzy system stałego kształcenia kadr pod potrzeby przemysłu szklarsko-ceramicznego i materiałów budowlanych. Przypomniał, że Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH to jedyny wydział ceramiczny w Polsce. Powiedział, że uczelnia kładzie nacisk na doskonalenie zawodowe i że poziom nauczania w bolesławieckim Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym nie odbiega od tego, który reprezentuje krakowska Akademia. Absolwenci ZOD-u są pełnowartościowymi specjalistami.

Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski i Marszałek Andrzej ŁośStarosta Bolesławiecki Cezary Przybylski i Marszałek Andrzej Łośfot. Marcin Zabawa

Marszałek Andrzej Łoś mówił natomiast o możliwościach pozyskiwania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007– 2013. Priorytetami tego programu są między innymi: przedsiębiorczość i innowacyjność, promocja Dolnego Śląska. "Głównymi beneficjentami będą przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe" powiedział marszałek.

Celem programu będzie również wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska, lepsze wykorzystanie walorów turystycznych regionu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wspierane będą właśnie przedsięwzięcia, które będą się przyczyniały do wzrostu atrakcyjności Dolnego Śląska (np. Święto Ceramiki). Istotne będzie również umiejętne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego.

Marszałek przyznał, że najważniejszym problemem Dolnego Śląska jest zapaść cywilizacyjna miast. Obok miast rozwijających się dość dobrze (choćby Wrocław czy Bolesławiec) są miasta – jak powiedział Andrzej Łoś – "jeśli nie regresu cywilizacyjnego, to na pewno stagnacji". Program wspierał będzie rewitalizację tych miast.

Uczestnicy konferencjiUczestnicy konferencjifot. Marcin Zabawa

W ramach RPO Dolny Śląsk może liczyć na środki Unii Europejskiej w zakresie:

  • przedsiębiorczości i innowacyjności – prawie 310 mln euro
  • społeczeństwa informacyjnego – 97 mln euro
  • turystyki – 67 mln euro
  • kultury – 44,5 mln euro
  • edukacji – 101 mln euro
  • rewitalizacji miast – 109 mln euro.

Środki rozdzielane będą od przyszłego roku.

(informacja GA/KG)