Trwa konkurs na najlepszą pracę o Bolesławcu

Wieża bolesławieckiego ratusza
fot. B.org Rozpoczęła się pierwsza edycja konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o naszym mieście. Prace należy przesyłać pocztą do 31 lipca 2007 r.
istotne.pl 0 prezydent, konkurs, urząd

Reklama

Do konkursu zgłaszać można prace z zakresu historii i współczesności naszego miasta, które zostały obronione w latach akademickich 2005/2006 i 2006/2007 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce. Szczególnie mile widziane będą prace, które podejmują temat konkurencyjności Bolesławca w Polsce i za granicą.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Urzędu Miasta Bolesławiec do 31 lipca (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać:

 • 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej
 • 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (CD bądź DVD)
 • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni
 • recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora
 • wypełnioną kartę zgłoszeniową (można ją pobrać na stronie Urzędu Miasta)
 • jednostronicowe streszczenie pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Urząd Miasta Bolesławiec
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy.

Wyboru laureatów dokona Kapituła konkursu, w skład której wejdą przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby) oraz przedstawiciele UM (2 osoby). Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne:

 • I nagroda – 3 000 zł
 • II nagroda – 2 000 zł
 • III nagroda – 1 000 zł.

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają 2 000 zł. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku. Konkurs odbędzie się, jeśli wpłynie co najmniej pięć prac, które będą spełniały wymogi formalne.

(informacja UM/GA)

Reklama