Zakończyły się kolejne remonty w naszym mieście

Zakończyły się kolejne remonty w naszym mieście
fot. B.org Wykonano modernizacje podwórek przy ulicach Chrobrego oraz Żwirki i Wigury, zmodernizowano drogi wewnętrzne przy ul. Dolne Młyny oraz odnowiono m.in. elewację budynku przy ul. Gdańskiej 9.
istotne.pl urząd miasta, remont, ul. gdańska

21 grudnia pracownicy Urzędu Miasta zaakceptowali jakość remontu nawierzchni zapleczy przy ulicach Chrobrego oraz Żwirki i Wigury. Wykonawcą prac był Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Na podwórkach zamontowano studzienki ściekowe odwadniające teren. W ramach prac remontowych wykonano m.in. wymianę krawężników oraz ułożono kostkę brukową. Koszt przedsięwzięcia wyniósł prawie 60 tys. zł. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zapowiedział kontynuację prac modernizacyjnych w pozostałych częściach podwórek.

fot. UM

Przy ul. Dolne Młyny (nr 43-65 i 44-54) zmodernizowane zostały drogi wewnętrzne. W sumie utwardzono prawie 1 500 m² powierzchni. Drogi wewnętrzne zrobione zostały z kostki betonowej i ażurowych płyt betonowych. Wykonawcą robót budowlanych jest bolesławiecka firma. Koszt inwestycji to ponad 300 tys. zł.

fot. UM

Remonty przy ul. Gdańskiej

Przy ulicy Gdańskiej nr 9 natomiast zakończyły się prace przy odnowieniu elewacji budynku. Zakres robót objął m.in. wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, na klatce schodowej i w piwnicach oraz wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej od zaplecza, a także renowację drzwi wejściowych od frontu. Od strony zaplecza wykonano również ocieplenie ścian zewnętrznych. Natomiast od frontu położony został tynk renowacyjny oraz oczyszczono i zaimpregnowano istniejącą cegłę. Wykonawcą robót budowlanych jest firma z Bolesławca. Wartość inwestycji to prawie 170 tys. zł.

W budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 63 urzędnicy zaakceptowali jakość prac przy remoncie dachu. Wymieniono dachówki i papę, wyremontowano kominy oraz ogniomury. W ramach remontu dachu wykonano obróbki blacharskie rynien i rur spustowych.

Dla lokatorów trzech mieszkań (najczęściej osoby w podeszłym wieku) to remont niemal historyczny, a na pewno – długo oczekiwany. Wreszcie nie muszą opuszczać budynku, by skorzystać z toalety na podwórku. Niektóre z tych osób korzystały z przydomowej „sławojki” od 1951 r. W mieszkaniach zrobione zostały łazienki, które wymagały wcześniejszego doprowadzenia instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej oraz przewodów wentylacyjnych. Wykonawcą robót budowlanych jest firma z Bolesławca. Koszt inwestycji to ponad 111 tys. zł.

(informacja UM/GA)