Straż pożarna podsumowała miniony rok

Straż pożarna podsumowała miniony rok
fot. B.org Bolesławiecka Straż Pożarna dokonała podsumowania 2005 roku. W ciągu 12 miesięcy w powiecie bolesławieckim zanotowano 961 zdarzeń, w tym 437 pożarów i 481 miejscowych zagrożeń.
istotne.pl straż pożarna

Najwięcej interwencji straż zanotowała na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec (387 zdarzeń). Najmniej razy strażacy interweniowali na terenie Gminy Warta Bolesławiecka (51 zdarzeń). Straty ogólne wyniosły prawie 5,9 mln zł, natomiast wartość uratowanego mienia szacuje się na około 11 mln zł. W porównaniu z 2004 rokiem nastąpił wzrost ilości zdarzeń o 46 (w 2004 było ich 915). Ponadto nastąpił wzrost ilości wyjazdów do miejscowych zagrożeń, bo aż o 79 (w 2004 odnotowano 402). O 3,1 mln zł były mniejsze straty powstałe w wyniku pożarów (w 2004 straty wyniosły 9 mln zł).

Pożary i wypadki drogowe

Największy ubiegłoroczny pożar wybuchł na terenie Nadleśnictwa Świętoszów. Spaliło się tam 200 ha wrzosowisk. W akcji gaśniczej wzięły udział 44 jednostki straży pożarnej. Duży pożar zanotowano także w Godzieszowie. Tam spalił się częściowo budynek opuszczonej owczarni. W 2005 roku powstało także 35 pożarów średnich. Jednym z groźniejszych był pożar kamienicy przy ulicy Gdańskiej. W 2005 roku w wypadkach i pożarach zginęło 15 osób, zaś 147 odniosło obrażenia. Wiele osób, które ucierpiały w wypadkach, zawdzięcza swoje życie pomocy strażaków.

Inwestycje bolesławieckiej straży

W 2005 roku udało się przeprowadzić kilka inwestycji. Zakończono docieplenie ścian budynku siedziby straży. Wymieniono 6 bram garażowych oraz wykonano nowe ogrzewanie w jednym z garaży. Wyremontowano samochód gaśniczy (średni), który jest niezbędny do gaszenia pożarów na terenach leśnych. Rozpoczęto również modernizację samochodu Mercedes LA 911. Po modernizacji samochód będzie przeznaczony do celów ratownictwa technicznego. Bolesławiecka straż pozyskała także Forda Transita, który będzie pojazdem ratownictwa drogowego. Poza tym zakupiono elementy niezbędnego wyposażenia, takie jak odzież i obuwie strażackie, pasy i szelki asekuracyjne, służące do prac na wysokościach. Straż wzbogaciła się również o nowe i używane komputery.

Działania edukacyjne

W ubiegłym roku bolesławiecka straż pożarna zorganizowała szkolenia i ćwiczenia z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania te mają na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród strażaków ochotników. Ogółem bolesławiecka komenda przeprowadziła nieodpłatnie dwa kursy:

  • podstawowy (80 godzin), który ukończyło 23 strażaków OSP
  • dowódców (40 godz.), który ukończyło 34 strażaków OSP z powiatu bolesłaieckiego i złotoryjskiego (przy współpracy Komendy Powiatowej PSP Złotoryja)

Odbyły się także ćwiczenia powiatowe z udziałem strażaków OSP i PSP zorganizowane na obiektach Firmy Młynpol, w okolicach miejscowości Krzywa.

Kontrole zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów

W 2005 roku w ramach działań prewencyjnych skontrolowano 124 obiekty, w których stwierdzono ogółem 276 nieprawidłowości. W związku z tym podjęto działania pokontrolne, celem wyegzekwowania poprawy zabezpieczenia. Ponadto przeprowadzono 17 odbiorów obiektów, w związku z zakończeniem ich budowy lub modernizacji.

Podziękowania

Jednocześnie strażacy z bolesławieckiej komendy dziękują wszystkim, którzy pomogli w realizacji zadań na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w powiecie bolesławieckim. Dziękują również wszystkim tym, którzy pomagają w bieżącym funkcjonowaniu komendy oraz przyczyniają się do poprawy warunków służby i propagowania zasad bezpieczeństwa wśród lokalnego społeczeństwa.