PWiK: praca ukierunkowana na efekty, nie na sukcesy

Józef Król częstuje wodą ze stacji uzdatniania wody w Rakowicach
fot. G. Hanaf O planach na rok 2016 i osiągnięciach zeszłego roku rozmawiamy z prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu i Lwówku Śląskim.
istotne.pl 0 józef król, lwówek śląski, pwik bolesławiec

Reklama

Czy w 2016 roku jesteście w stanie przebić swoje sukcesy z poprzedniego okresu. Wymienię najważniejsze: niskie ceny za wodę i ścieki (w Polsce 4,45 zł, w Bolesławcu 3,49 zł); e-faktury i nowy tabor czyli inwestycje w firmie. Zostaliście firmą roku po raz drugi z rzędu. Do tego dochodzi modernizacja SUW Rakowice, 500-lecie bolesławieckich wodociągów, czy umowy z Unią i edukacja ekologiczna?

Józef Król: W nowym 2016 roku będziemy pracować tak jak dotychczas dbając o zrównoważony rozwój Spółki. Mamy jasno nakreślone wieloletnie plany, jak też sprecyzowane zadania roczne, rozpisane w czasie. Naszym priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom Gminy i Miasta Bolesławiec oraz Gminy i Miasta Lwówek Śląski ciągłych dostaw dobrej wody oraz sprawnego odbioru ścieków. Cały czas pamiętamy aby koszt naszych usług był możliwie niski. W nowej taryfie na bieżący rok, cena za wodę i ścieki wzrosła tylko o 1% i nadal mamy ceny niższe od średniej ceny dolnośląskiej i krajowej.

Bieżący rok to głównie prace nad konsolidacją systemów zaopatrzenia w wodę. Dotyczy to systemów w Bolesławcu i Lwówku i ma na celu dalszy wzrost bezpieczeństwa dostaw wysokiej jakości wody. Będziemy też włączać system kanalizacji z Trzebienia do systemu bolesławieckiego, co pozytywnie wpłynie na koszty.

Na oczyszczalni ścieków planujemy, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, budowę elektrowni słonecznej. Obecnie połowę zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną i cieplną pokrywamy z energii zielonej produkowanej na miejscu z biogazu. Kiedy zasilimy jeszcze oczyszczalnię energią fotowoltaiczną, ma ona szansę być obiektem samowystarczalnym energetycznie.

Stale pracujemy nad utrzymaniem w dobrym stanie infrastruktury sieciowej. Nowe i przebudowywane odcinki wodociągów tranzytowych pozwolą na dostarczanie do odbiorców wody o doskonałych parametrach fizykochemicznych, pod odpowiednim ciśnieniem i w wystarczającej ilości. Budujemy nowe odcinki kanalizacji, które usprawniają transport ścieków, skracają czas w jakim ścieki docierają do oczyszczalni. Do tego cała sieć wodociągowa, kanalizacyjna i wszystkie obiekty są objęte monitoringiem, którego modernizację kończymy w tym roku.

Będziemy kontynuować program edukacyjny dedykowany dla dzieci z III klas wszystkich szkół podstawowych z miasta i gminy. Chcemy też promować walory naszej wody i zachęcać do picia jej prosto z kranu, bo jest to woda o parametrach wody źródlanej. Zawsze świeża i ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.

Nasza praca nie jest ukierunkowana na sukcesy, jeżeli jej efekty są zauważane na zewnątrz to się cieszymy. Dla nas wewnętrznym sukcesem będzie skuteczne zrealizowanie założonych na 2016 rok celów przy jednoczesnym zachowaniu zasad równoważonego rozwoju. Wartość inwestycji zaplanowanych na 2016 rok wynosi ponad 8 mln złotych.

Zmodernizowany w 2014 roku obiekt SUW Rakowice do konkursu zgłosił Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Marek Skorupa, dzięki temu otrzymaliście tytuł Modernizacja Roku 2014. Jakie mają konkretne korzyści odbiorcy wody we Lwówku i Bolesławcu z tego tytułu?

Dzięki modernizacji Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody w Rakowicach zyskaliśmy dla naszych odbiorców usług źródło wody o wydajności 10 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Oznacza to, że mamy zapewnione bezpieczeństwo dostaw wody dla Bolesławca i okolic i jeszcze możemy część tej wody dostarczyć do gminy Lwówek Śląski. Oba systemy wodociągowe, bolesławiecki i lwówecki, są coraz ściślej ze sobą połączone.

Ogromne znaczenie ma tutaj zastosowanie lewarowego ujmowania wody, które nie wymaga użycia energii elektrycznej, dzięki czemu cały proces produkcji wody w Rakowicach bardzo tani. Poza tym jakość ujmowanej wody sprawia, że wystarczy poddać ją tylko podstawowym procesom uzdatniania.

Nagroda za Modernizację Roku 2014 jest dla nas dowodem uznania, że słusznie postąpiliśmy decydując się na tę inwestycję. Nie jest to nagroda przyznawana jakoby „z urzędu”. Trzeba było na nią zapracować, zgłoszenie było weryfikowane przez komisję konkursową i oceniane. Ta nagroda właściwie nie jest dla nas, jest ona, tak jak i wszystkie inne, raczej przesłaniem dla naszych klientów, mówi im, że przedsiębiorstwo jest wzorowo zarządzane, i że wydatki jakie ponosi są prawidłowo skalkulowane i racjonalnie ponoszone.

Minęło półtora roku od wejścia na teren Lwówka Śląskiego. Czy to bardziej sukces, czy wiąże się z tym więcej problemów do rozwiązania? Jak przejecie Lwówka wpłynęło na firmę?

Niewątpliwie oznacza to dla nas więcej pracy, ale też więcej satysfakcji. Nasi pracownicy są fachowcami na wysokim poziomie i z problemami jakie zastaliśmy obejmując swoją działalnością Gminę i Lwówek Śląski doskonale sobie radzą. W ciągu tego czasu po gruntownej modernizacji wykonanej we własnym zakresie od projektu po wykonawstwo uruchomiliśmy w maju stację uzdatniania wody w Lwówku Śląskim, dzięki której dotychczasowi odbiorcy piją wodę bez nadmiaru manganu w pełni spełniającą kryteria dobrej wody. Mieszkańcy kilku miejscowości, zasilani dotychczas z ujęcia w Płakowicach, od grudnia piją wodę bez nadmiaru selenu, załatwiliśmy ten problem doprowadzając wodę z systemu bolesławieckiego. Poprawiliśmy pracę oczyszczalni ścieków na tyle, że teraz nie trzeba już płacić kar za przekroczenie wskaźników oczyszczanych ścieków wprowadzanych do środowiska.

Zostaliśmy obdarzeni kredytem zaufania przez władze samorządowe Gminy i Miasta Lwówek Śląski i dotychczasowe nasze dokonania pokazują, że nie zawodzimy. Co więcej, zauważyliśmy już zainteresowanie naszymi usługami wśród ościennych dla Lwówka samorządów.

Co z promocją źródlanej wody z kranu, w Polsce jest coraz więcej ruchów obywatelskich zachęcających obywateli do picia wody z kranu zamiast butelkowanej, czy czujecie się pionierami tej promocji, jak z waszych obserwacji zareagowali na nią mieszkańcy, czy więcej bolesławian sięga po wodę z kranu?

W ostatnich latach technologia ujmowania i oczyszczania wody znacząco się rozwinęła, co widać nie tylko u nas. Największe aglomeracje naszego kraju mogą już się pochwalić nowoczesnymi urządzeniami i co najważniejsze efektami ich zastosowania. Nie jesteśmy w tej dziedzinie pionierami, ale też nie zostajemy w tyle. Powoli zauważamy, że ludzie przekonują się do picia wody z kranu. Jeśli jest ktoś, kto jeszcze nie pił naszej wody prosto z kranu, to zachęcamy. Woda jest zawsze świeża, smaczna i zdrowa. Każdy kto zacznie systematycznie pić minimum jeden litr naszej wody z tym, że trzeba to rozłożyć na cały dzień, na pewno zauważy poprawę samopoczucia i zdrowia. Bo woda jest nośnikiem substancji odżywczych w naszym organizmie, oczyszcza go z produktów przemiany materii i toksyn, reguluje ciśnienie krwi i temperaturę ciała.

Nagroda za innowacyjność otrzymana w 2015 roku ma jakieś przełożenie na ceny lub jakość usług spółki?

Nasza innowacyjność została zauważona i doceniona w branży w skali ogólnopolskiej, efektem czego było wręczenie nam tytułu „Lider Rozwoju Lokalnego” na kongresie Polskiej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Sama nagroda nie ma przełożenia na ceny i jakość usług ale na pewno ma pozytywne przełożenie to co zauważono czyli nowoczesne zarządzanie Przedsiębiorstwem zarówno w obszarze techniczno-technologicznym jak i w ekonomiczno-finansowym, które przekładają się na wysoką jakość naszych usług i ceny nie przekraczające cen średnich w Polsce. Nagroda dla nas jest potwierdzeniem słuszności podejmowanych działań. Każde wyróżnienie jest też okazją do poinformowania lokalnej społeczności o tym, co się dzieje w spółce i że dzieje się dobrze.

Innowacyjność w naszej Spółce, to przede wszystkim informatyczne systemy zarządzania, monitoring sieci, ujęć wody i oczyszczalni, model hydrauliczny sieci wodociągowej, wprowadzenie mobilnego systemu map cyfrowych (GIS) – wszystko to służy optymalizacji pracy systemów, a optymalizacja jest potrzebna do obniżania kosztów pracy w każdym obszarze naszej działalności.

Kiedy przybywa do zakładu w średnim mieście przedstawiciel międzynarodowego dostawcy wody (mówimy o firmie SUEZ), to jak to odbieracie jako przedsiębiorstwo? Sukces: dostrzeżono nas? Cos z nami nie tak, chcą nas uczyć? Czy są jakieś konkretne plany współpracy z SUEZem?

Kontakty z firmą SUEZ są dla nas okazją do wymiany doświadczeń. Nie tyle oni chcą nas czegoś nauczyć, co my sami chcemy uczyć się od najlepszych. Współpraca z takimi firmami jak SUEZ jest dla nas dobrą okazją do konfrontacji naszych dokonań z firmą o globalnym znaczeniu, szansą na poznanie dobrych praktyk i najnowszych technologii. SUEZ jest firmą, zarządzającą wodociągami w wielu dużych aglomeracjach na całym świecie. Nie musimy ukrywać, że schlebia nam to, że chcą z nami współpracować. Na obecnym etapie zakres tej współpracy widzimy w obszarze usprawnień eksploatacji systemów głównie wodociągowych. Chodzi tutaj o wykrywanie lokalizacji awarii za pomocą helu, czyszczenie wodociągów za pomocą śryżu lodowego. Chcemy się przyjrzeć tym technologiom dokładnie je przetestować.

Co szykuje PWiK w 2016 roku dla mieszkańców?

Wszystkie nasze działania, cała nasza praca są ukierunkowane na mieszkańców, odbiorców naszych usług, dużo już na ten temat powiedzieliśmy. Mamy nadzieję, że większość z nich będzie zadowolona z naszych usług, dołożymy wszelkich starań żeby tak było. Życzymy im dużo zdrowia.

Informacja zlecona

Reklama