IPN: 15 edycja Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”. Zgłoszenia do 10 marca

Logo IPN
fot. IPN Instytut Pamięci Narodowej zaprasza instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów do kolejnej edycji Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.
istotne.pl 0 historia, nagroda

Reklama

Nagroda przyznawana jest instytucjom, organizacjom społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania kapituła, na czele której stoi prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia wniosku o przyznanie nagrody i przesłanie go do 10 marca na adres e-mail kustosz@ipn.gov.pl. Wniosek powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, a także zgodę kandydata na zgłoszenie (a w przypadku kandydatur pośmiertnych zgodę najbliższej rodziny). W przypadku zgłoszenia kandydatury własnej należy przedstawić co najmniej jedną rekomendację instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.

Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w maju br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Szczegółowych informacji na temat nagrody udziela Piotr Sieczkowski, tel.: 22 581 85 53, e-mail: piotr.sieczkowski@ipn.gov.pl.

Katarzyna Maziej-Choińska, IPN Wrocław/ii

Reklama