Spółdzielnia nęka lokatorów sondażami?

Tabliczka z napisem 26b
fot. ii O nagłośnienie sprawy poprosiła nasza Czytelniczka, mieszkanka wieżowca przy Jana Pawła II 26b.
istotne.pl 0 sondaż, sm bolesławianka

Reklama

– Od kilku lat co kilka miesięcy odbywają się sondaże, chodzi o ewentualnie zamknięcie zsypów – wyjaśnia mieszkanka budynku. I dodaje, że za każdym razem znaczna większość lokatorów opowiadała się za status quo.

– Alternatywa jest taka, że budujemy śmietnik i biegamy ze śmieciami na zewnątrz – podkreśla kobieta. – W ubiegłym roku odbyły się trzy sondaże na ten temat. Mam przekonanie, że to spółdzielni [mowa o SM Bolesławianka – przyp. „ii”] bardziej zależy na zamknięciu zsypów niż lokatorom.

– W rozmowie ze mną pani prezes Bolesławianki kładła duży nacisk na to, że spółdzielnia jest zobowiązana przez straż pożarną do zamontowania na półpiętrach, gdzie jest dostęp do zsypu, drzwi ognioodpornych – opowiada Czytelniczka. – Oczywiście, lokatorzy w ostatnim sondażu opowiedzieli się za utrzymaniem zsypów. A drzwi nie ma do tej pory.

Co więcej, jak poinformowała nasza rozmówczyni, 17 marca br. spółdzielnia zarządziła kolejny sondaż. – Ja to odbieram jako zwyczajne nękanie – zaznacza kobieta.

Budynek przy Jana Pawła II w BolesławcuBudynek przy Jana Pawła II w Bolesławcufot. ii

O komentarz poprosiliśmy prezeskę Spółdzielni Mieszkaniowej Beatę Ślęzak:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu informuje, że każde działanie Spółdzielni związane z ewentualną likwidacją zsypów w budynkach miało i ma u podstawy inicjatywę lokatorską lub potrzebę uzyskania przez Spółdzielnię opinii lokatorów w sprawach planowanych do wykonania prac, które mogą, lecz nie muszą być wykonane.

W przypadku inicjatywy lokatorskiej każde złożenie pisma przez lokatorów z jakąkolwiek inicjatywą zobowiązuje Zarząd do wszczęcia procedury wynikającej z Uchwały Rady Nadzorczej [...].

Dotychczasowe postępowania w sprawie likwidacji zsypów nie zakończyły się decyzją lokatorów o ich zamknięciu. Jednakże w marcu br. do Spółdzielni wpłynął wniosek w sprawie likwidacji zsypów podpisany przez 8 lokatorów, co jest dla Spółdzielni zobowiązaniem do poinformowania mieszkańców nieruchomości o złożonej inicjatywie z prośbą o oddanie głosu „za” lub „przeciw”.

I podkreśla:

Głosowanie w tej sprawie należy do lokatorów, Spółdzielnia nie może narzucać swojego zdania. Do rozważenia przez lokatorów jest sprawa kosztów związanych z montażem drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30.

Konieczność montażu ww. drzwi wynika z decyzji Komendanta Powiatowego Staży Pożarnej w Bolesławcu [...], zgodnie z którą Spółdzielnia jest zobowiązana do likwidacji zsypów na śmieci lub ich wydzielenia drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30.

Zdaniem Zarządu, likwidacja zsypów i wybudowanie boksu śmietnikowego po zamontowaniu drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30 będzie ekonomicznie nieuzasadniona.

– Ponadto pozostaje sprawa uciążliwości związanej z eksploatacją zsypów, a mianowicie nieprzyjemne zapachy oraz przyjazne środowisko zalęgania się robactwa i szczurów – dodaje pani prezes. I zaznacza: – Jeżeli zostanie wyczerpana procedura wynikająca z uchwały Rady Nadzorczej i lokatorzy nie podejmą decyzji o zamknięciu zsypów, zostaną zamontowane ww. drzwi.

Reklama