Założyciele Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Założyciele Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej
fot. UM Bolesławiec 16 grudnia 2015 r. w bolesławieckim Ratuszu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
istotne.pl ceramika, stowarzyszenie, um bolesławiec

Uczestniczyli w nim: prezydent Bolesławca Piotr Roman, burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski.

Celem Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej jest wspólne reprezentowanie interesów polskich gmin ceramicznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz ciągłe wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego polskich obszarów związanych z ceramiką i porcelaną poprzez współpracę gmin członkowskich należących do stowarzyszenia i pozostałych partnerów.

Dążeniem jest rozwój wspólnej tożsamości polskich gmin ceramicznych w oparciu o wartości kulturowe i historyczne oraz współpracę pomiędzy gminami. Celem jest również m.in. wymiana informacji i doświadczeń, wspólna realizacja działań (na przykład w zakresie turystyki, edukacji, badań naukowych) oraz opracowywanie wspólnych projektów, inicjowanie, koordynowanie i realizacja działań marketingowych i imprez promujących ceramikę i porcelanę.

iza