Będzie nagroda RPO za dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami

Będzie nagroda RPO za dokonania na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami
fot. www.rpo.gov.pl Fundatorem Nagrody im. doktora Macieja Lisa jest rzecznik praw obywatelskich, ma ona charakter pieniężny i wynosi 10 000 złotych brutto.
istotne.pl 0 nagroda, niepełnosprawność, rzecznik praw obywatelskich

Reklama

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje społeczne i uczelnie wyższe. Nagroda może być przyznawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą e-mailową na adres: [email protected] do 16 października 2015 r.

Powinny one zawierać opis działalności kandydatki/kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z ewentualnymi opiniami innych podmiotów o jej/jego działalności.

O przyznaniu Nagrody zdecyduje kapituła, w skład której wchodzi rzecznik praw obywatelskich, przedstawiciel Rodziny Macieja Lisa, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prezydent Miasta Wrocławia oraz biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Wyróżnienie zostanie wręczone 16 listopada we Wrocławiu, tj. w rocznicę urodzin doktora Macieja Lisa.

Nagroda im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy rzecznika praw obywatelskich w celu uhonorowania pamięci Macieja Lisa – pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, doktora nauk prawnych, który na przestrzeni swojej działalności zawodowej aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach niepełnosprawnych i ubogich (m.in. fundator Fundacji Św. Jadwigi Partnerstwa Międzynarodowego Wrocław-Dortmund, członek Rady Diakonii w RP, członek Rady Programowej Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji i in.).

Nadto niezłomnie działał na rzecz powołania domów opieki oraz stacji socjalnych i wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Współtworzył Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu, obecnie: Ewangelickie Centrum Diakonii. Był również współorganizatorem Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich we Wrocławiu i Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich/ii

Reklama