Rosyjska pieśń chóralna 50. Wratislawia Cantans w Bolesławcu

Rosyjska pieśń chóralna 50. Wratislawia Cantans w Bolesławcu
fot. BOK-MCC W ramach festiwalu, 12 września o 19:00 w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej odbędzie się niezwykły koncert Chóru Patriarchatu Moskiewskiego „Drewnerusskij Raspiew”. Wstęp bezpłatny.
istotne.pl bazylika maryjna

W cerkwi, jak niegdyś w całym chrześcijaństwie, nie wolno używać instrumentów, bo dawniej kojarzyły się z kultem pogańskim, mogły też rozpraszać wiernych w trakcie modlitwy. Natomiast śpiew służy wyrażeniu słów – przekazuje i wyjaśnia prawdy wiary. Dlatego rosyjska muzyka cerkiewna to tysiąc lat nieustannego rozwijania możliwości ludzkiego głosu. Koncerty muzyki prawosławnej pojawiały się wielokrotnie na Wratislavii Cantans, festiwalu skupionym wokół śpiewu. Uroczyste, podniosłe pieśni, głoszące radość Zmartwychwstania i przekazujące płynącą z wiary nadzieję, wpisują się w przewodni temat tegorocznego festiwalu, którym jest świętowanie.

Głębokie, dźwięczne głosy Chóru Patriarchatu Moskiewskiego zapierają dech w piersiach słuchaczy oszołomionych bujnie ornamentowaną muzyką cerkiewną. Zespół postawił sobie za cel ukazanie światu piękna rosyjskiej muzyki sakralnej tłamszonej w czasach Związku Radzieckiego.
Wykonawcy: Anatoly Grindenko – dyrygent i Chór Patriarchatu Moskiewskiego „Drewnerusskij Raspiew”

W programie

 • Anonim (XVI w.) Prijditie, pokłonimsa
 • Anonim (XVI w.) S nami Bog
 • Anonim (XVII w.) Błażen Muż (Błogosławiony mąż. Psalm 1)
 • Anonim (XVI w.) Stichira na święto ikony Bogurodzicy cara Iwana Groźnego
 • Anonim (XVII w.) Stichira na Wielki Piątek (śpiew bułgarski)
 • Troparion Zmartwychwstania (wielogłos staroruski, XVII w.)
 • Anonim (XVI w.) Hymn Cherubiński 
 • Kanon Eucharystyczny (wielogłos staroruski, XVII w.)
 • Hymn do Matki Boskiej (wielogłos staroruski, XVII w.)
 • Anonim kijowski (koniec XVII w.) Błażen Muż (Błogosławiony mąż, Psalm 1)
 • Anonim (styl wenecki, koniec XVII w.) Akatyst ku czci Bogurodzicy cara Aleksego I Romanowa 
 • Anonim (styl wenecki, koniec XVII w.) Stichira Zmartwychwstania
 • Dymitr Bortniański (1751–1825) Te Deum
 • Paweł Czesnokow (1877–1944) Sowiet prewiecznyj 
 • Piotr Gonczarow (XIX w.) Kriestu Twojemu (Krzyżowi Twojemu)
 • Paweł Czesnokow (1877–1944) Modlitwa do Bogurodzicy 
 • Aleksander Grieczaninow (1864–1956) Ektenia żarliwa