Przeciwko przemocy w rodzinie w Piechowicach – debata społeczna

Przeciwko przemocy w rodzinie w Piechowicach
fot. KMP Jelenia Góra 9 października 2015 roku, w godzinach od 12.00 do 14.30, w Domu Strażaka w Piechowicach odbyła się debata społeczna „Przeciwko przemocy w rodzinie w Piechowicach”.
istotne.pl 0 policja, debata, piechowice, miasto jelenia góra

Reklama

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektor, pedagog oraz uczniowie klasy III o profilu policyjnym oraz ratownictwa medycznego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Piechowicach, sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, dzielnicowi, policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, a także przedstawiciele urzędu miasta. W debacie uczestniczyli również zastępca komendanta miejskiego policji w Jeleniej Górze mł. insp. Piotr Wałczyk oraz burmistrz Piechowic Witold Rudolf.

Debata rozpoczęła się prezentacją krótkiej sondy ulicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców Piechowic na temat przemocy w rodzinie. Następnie prelegenci przedstawili krótkie referaty na temat przeciwdziałania temu zjawisku:

  • Zjawisko przemocy domowej oraz Oddziaływania wobec sprawców przemocy – podinsp. Małgorzata Gorzelak
  • Procedura Niebieskiej Karty oraz zadania policji na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie – asp. sztab. Danuta Razmysłowicz
  • Odpowiedzialność karna sprawców – prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Tomasz Czułowski
  • Alkohol i przemocKrystyna Chmura
  • Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Piechowicach – przedstawicielka ZI Jolanta Gmyrek.

Debata zakończyła się dyskusją. Uczestnicy poruszyli najbardziej nurtujące ich sprawy, związane przemocą domową. Należy zwrócić uwagę na to, że przemoc w rodzinie jest bardzo często ukrywana. Dlatego dokładne zbadanie rozmiarów przemocy domowej jest dość trudne. Policjant w większości przypadków jest pierwszą osobą z zewnątrz otrzymującą sygnał o przemocy w rodzinie i powinien jak najszybciej zebrać precyzyjne informacje o zdarzeniu. Po każdej interwencji, w czasie której stwierdzono przemoc lub istnieje podejrzenie przemocy, musi nastąpić ponowny kontakt z rodziną – w celu rozeznania sytuacji.

W przypadku przemocy domowej niezwykle ważna jest współpraca instytucji i służb społecznych zobowiązanych do udzielania wsparcia i pomocy ofiarom przemocy. Bardzo często dzielnicowy staje się łącznikiem między poszkodowanymi a pracownikiem socjalnym, który może udzielić innej pomocy niż wynikająca z kompetencji policji. Może się też zdarzyć, że ofiara przemocy nie chce dalszej pomocy ze strony policji, a chętnie przyjmie ją od przedstawicieli innych instytucji.

Cel debaty to usprawnienie mechanizmów współpracy pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do wspierania i udzielania pomocy ofiarom przemocy, a także zwrócenie uwagi na luki prawne w procesie niesienia im pomocy.

Organizatorami spotkania byli: policja jeleniogórska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, Zespół Interdyscyplinarny, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawiciele Urzędu Miasta. Udział w debacie wzięło blisko 50 osób.

KMP Jelenia Góra/ii

Reklama