Wypadek przy pracy – dowiedz się, co ci się należy?

Wypadek przy pracy – dowiedz się, co ci się należy?
fot. Krzysztof Gwizdała Jeśli ulegniesz wypadkowi w pracy, przysługuje ci szereg świadczeń z ZUS-u takich jak zasiłek chorobowy, renta, odszkodowanie lub świadczenie rehabilitacyjne, jednak to nie wszystkie możliwości.
istotne.pl wypadek, odszkodowanie, arkadiusz krzemiński, verius

Równolegle możesz ubiegać się o odszkodowanie od pracodawcy lub od jego ubezpieczyciela, jeśli posiada ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilno-prawej). Pamiętaj, że musisz też jako poszkodowany udowodnić swoją szkodę (uszczerbek na zdrowiu) oraz udowodnić, że uszczerbek ten powstał w wyniku wypadku w pracy.

Definicja wypadku przy pracy

Zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć i nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Kiedy i jak ubiegać się o odszkodowanie z OC pracodawcy?

O takie odszkodowanie możesz się ubiegać, jeśli doszło do wypadku, a pracodawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenie powstałe wskutek jego zaniedbań, niedopatrzeń. Mogą to być niezabezpieczone, niesprawne maszyny czy pomieszczenia, niebezpieczne warunki pracy, niedopatrzenia, niedopilnowania lub niedopełnienia obowiązków innych pracowników. Warto się z nami skonsultować, aby ustalić, czy dane zdarzenie kwalifikuje się pod odpowiedzialność cywilna pracodawcy.

Jakie świadczenia przysługują nam dodatkowo?

Cywilnoprawne świadczenia z tytułu wypadku przy pracy to m.in. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (charakter niemajątkowy), zwrot poniesionych wydatków za: leczenie,
specjalną dietę, dojazdy osoby poszkodowanej/członków rodziny lekarza, sprawowanie przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji oraz renta (na pokrycie zwiększonych potrzeb, pogorszenia widoków na przyszłość oraz częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej).

Odszkodowanie dla rodziny zmarłego pracownika na skutek wypadku przy pracy
Członkowie rodziny mają prawo uzupełniająco ubiegać się o: zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną utratą bliskiej osoby lub za naruszenie dobra osobistego oraz odszkodowanie z powodu pogorszenia się sytuacji materialnej, rentę, czy zwrot kosztów pogrzebu.

Co robić, gdy ma miejsce wypadek w pracy?

Najważniejsze jest pomóc poszkodowanemu. Następnie trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia, wszystkie ślady i dowody, które mogą mieć wpływ na ustalenie okoliczności wypadku oraz warto przesłuchać świadków zdarzenia.

Bezpośrednio po zdarzeniu, każdy pracodawca jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zbadanie, czy wypadek ma związek z wykonywaną pracą.

Warto pamiętać, że sam wypadek w pracy nie musi być zakwalifikowany do wypłacenia odszkodowania za niego. Zespół powypadkowy spisuje na koniec pracy protokół, to bardzo ważny dokument, potwierdzający okoliczności i przyczyny zdarzenia. Trzeba zapoznać się z jego treścią i jeśli z czymś się nie zgadzasz, musisz to zgłosić na piśmie. Tylko na podstawie zgromadzonej dokumentacji możesz się starać o wypłatę ewentualnego odszkodowania lub innych świadczeń.

KONTAKT

Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza Verius ul. Dolne Młyny 3 w Bolesławcu (naprzeciwko dworca PKS)

Arkadiusz Krzemiński
kancelariaverius@gmail.com
biuro@kancelariaverius.pl
tel. 668 005 179

Arkadiusz KrzemińskiArkadiusz Krzemińskifot. A.Krzemiński

informacja zlecona

tekst zlecony