Powstało Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne

Powstało Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne
fot. PTPP Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychopedagogiki, pedagogiki, coachingu, psychologii, socjologii, filozofii jako nauk i zawodów.
istotne.pl dawid kołodziej, wojciech kasprzyk, olgierd poniźnik

19 września 2015, to data, która utkwi w pamięci nie tylko mieszkańcom miasta Bolesławiec. Tego dnia w Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego (PTPP). Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:00 i prowadził je Dawid Kołodziej – pedagog, terapeuta, coach oraz Kornel Musiał – działacz społeczny, licencjonowany pedagog w trakcie kształcenia. Na spotkaniu zostały przedstawione cele nowego stowarzyszenia oraz działania, które zostaną podjęte z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego.

Nie zabrakło również wystąpień gości honorowych. Poparcia w kilku zdaniach udzielił Wojciech Kasprzyk – Radny Rady Miasta Bolesławiec, Krzysztof Wojtas – dziennikarz, reprezentant Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, Ewa Radziewicz - doradca w dziedzinie przedsiębiorczości w usługach społecznych i edukacyjnych, ekspert do spraw kreowania wizerunku.

W trakcie zebrania przegłosowano kilka bardzo ważnych uchwał (m.in. powołanie stowarzyszenia, wybór władz, uchwalenie statutu). Prezesem Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego został Dawid Kołodziej, natomiast jego Zastępcą – Kornel Musiał.

Jak dowiedzieliśmy się ze statutu PTPP – „Nadrzędnym celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychopedagogiki, pedagogiki, coachingu, psychologii, socjologii, filozofii jako nauk i zawodów oraz szczególna dbałość o to, by dyscypliny te - w zgodzie z wartościami społecznymi - służyły pomocą w życiu społecznym. Ponadto celem Towarzystwa jest wsparcie, pomoc, edukacja prospołeczna, profilaktyka społeczna dla rodzin, instytucji i przedsiębiorstw.”

Warto wspomnieć, że siedzibą PTPP jest miasto Bolesławiec, jednak jak mówią sami inicjatorzy stowarzyszenia – mamy zamiar działać dosłownie wszędzie. Naszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Dbanie o jego prawidłowy rozwój oraz promowanie działań z zakresu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych aktów prawa krajowego, międzynarodowego. Chcemy w przyszłości stworzyć oddziały terenowe i specjalne sekcje, które swoim zasięgiem obejmą całą Polskę. Samo spotkanie to dopiero nasz pierwszy krok.

Cała uroczystość została zakończona toastem i poczęstunkiem. Jej organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim członkom założycielom oraz gościom za uczestnictwo w wydarzeniu. Więcej na temat Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego możecie Państwo dowiedzieć się z oficjalnej strony internetowej: www.psychopedagog.eu