Dobra pozycja Bolesławca w zestawieniu zadłużonych samorządów

Dobra pozycja Bolesławca w zestawieniu zadłużonych samorządów
fot. Krzysztof Gwizdała Wrześniowy numer Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” zawiera ranking zadłużenia samorządów.
istotne.pl ranking, zadłużenie, um bolesławiec

W tegorocznym rankingu zadłużenia podawane są dwa wskaźniki, takie jak:

  • zadłużenie na koniec roku 2014 wyrażone jako procent łącznych dochodów budżetowych – wskaźnik ten nawiązuje do limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych w jej starym brzmieniu
  • przeciętna wielkość nadwyżki operacyjnej w latach 2012-14, wyrażona jako procent łącznych dochodów budżetowych.

Autorzy rankingu podkreślają m.in.

W naszych wyliczeniach uwzględniamy całość długu, podczas gdy ustawa dopuszcza różne wyłączenia – związane przede wszystkim ze współfinansowaniem projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uważamy jednak, że ekonomiczna istota zadłużenia jest jednakowa, bez względu na jego cel.

Zapowiadane przez prezydenta Bolesławca Piotra Romana radykalne zmniejszenie zadłużenia na koniec 2014 roku spowodowało, iż Bolesławiec uplasował się na dobrej, 133 pozycji wśród miast powiatowych. Zadłużenie miasta wynosi 33,72 proc. dochodów budżetowych.

Wśród miast powiatowych o najwyższej zdolności kredytowej w 2015 r. Bolesławiec znalazł się na 31 pozycji. W tym zestawieniu wyższa pozycja oznacza większą zdolność kredytową samorządu. W Bolesławcu średni udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 2012-2014 wynosi 13,86 procent.

Stabilna sytuacja finansowa Bolesławca nie oznacza zaciągania nowych kredytów. – W 2015 roku nie planujemy zaciągania pożyczek dla Bolesławca – informuje prezydent Piotr Roman.

Warto również dodać, że na 2016 rok nie przewiduje się zmian wysokości stawek w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę. Pozostaną one na poziomie z roku 2015, ponieważ są niższe od stawek określonych przez Ministra Finansów na przyszły rok. Wprowadzone od 1 stycznia 2015 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, lokali mieszkalnych oraz gruntów pozostałych będą obowiązywały nadal. Nie planuje się obniżać na przyszły rok stawek podatków i opłat ustalonych na 2015 rok.

iza