Będzie Straż Miejska w Bolesławcu

Będzie Straż Miejska w Bolesławcu
fot. B.org Mimo sprzeciwu radnych SLD Rada Miasta podjęła uchwałę powołującą Straż Miejską. Za powstaniem straży opowiedziało się 12 radnych, przeciw było 6, zaś 1 radny wstrzymał się od oddania głosu. Strażnicy pojawią się na ulicach Bolesławca już w styczniu.
istotne.pl sm bolesławiec, sesja rm

Głosowanie poprzedziła ożywiona dyskusja. Radni SLD krytykowali pomysł powołania Straży Miejskiej, zarzucając wnioskodawcom niedostatecznie przygotowanie całej sprawy.

Krytyka opozycyjnych radnych wskazywała między innymi na zbyt małą liczbę strażników oraz zbyt krótki czas na organizację działania straży.

Zwolennicy powołania Straży Miejskiej wskazywali na wiele przykładów skutecznego działania strażników w innych miastach. Wśród zalet funkcjonowania straży wskazywano, że jest ona jednostką organizacyjną gminy, co oznacza, że podlega Prezydentowi Miasta. Podkreślano także, że działania straży przyczynią się do przestrzegania, w większym stopniu, porządku publicznego oraz do zwiększenia wpływów budżetowych miasta.