W Bolesławcu o lwowskich skautach i harcerzach

W Bolesławcu o lwowskich skautach i harcerzach
fot. kpt. Adriana Wołyńska, Katarzyna Przepióra W poniedziałek, 12 października o 18.00 w CIK „Orzeł” Tomasza Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie opowie o Lwowie kolebce polskiego skautingu i harcerstwa.
istotne.pl księgarnia agora, cik orzeł, tomasz kuba kozłowski, harcerstwo, bok - mcc

Na prelekcję zaparzają: Urząd Miasta Bolesławiec, Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów, Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Księgarnia „Agora”.

Podczas spotkania czynne będzie stoisko DSH, w którym można będzie nabyć kilkadziesiąt książek (monografii i opracowań historycznych, wspomnień, reportaży, dzieł literatury pięknej, przewodników, albumów) dotyczących dziedzictwa kulturowo-historycznego Kresów, poszczególnych miejscowości i krain (Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny, Nowogródczyzny, Polesia, Wołynia, Podola, Pokucia, Ziemi Lwowskiej) a także wydawnictw poświęconych relacjom polsko-ukraińskim w XX wieku.

Szczególnej uwadze polecamy nowy album Tomasza Kuby Kozłowskiego i Danuty Błahut-Biegańskiej „Wielka Wojna na Wschodzie 1914-1919. Od Bałtyku po Karpaty”. Album ukazuje pierwszą wojnę światową na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, terenach współczesnej Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. Na dwujęzyczną (polsko-angielską) publikację składają się: 215 oryginalnych ilustracji (w tym ponad sto dotąd niepublikowanych), teksty historyczne, fragmenty korespondencji żołnierskiej i wspomnień, kalendarium wydarzeń, indeksy: geograficzny, nazwisk a także fotografów, malarzy, rysowników oraz nakładców pocztówek, mapy Europy na wyklejkach.

Historia

W maju 1911 roku rozkazem dziennym wydanym we Lwowie, powołano cztery pierwsze drużyny skautowe na ziemiach polskich. Data ta symbolicznie uznawana jest za początek polskiego skautingu. Powszechnie wiąże się ją wyłącznie z nazwiskiem Andrzeja Małkowskiego. Wieloletnie, powojenne wymazywanie dziedzictwa i historii ziem wschodnich Rzeczypospolitej spowodowały, że w niewielkim stopniu przypomina się rolę miasta Lwowa i całej plejady lwowskich instruktorów w dziejach ruchu skautowego i harcerskiego. Prezentacja ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.
Dodatkową atrakcją będzie licytacja oryginalnego numeru słynnego pisma „Skaut” wydanego we Lwowie przed ponad stu laty. Dochód zasili środki gromadzone przez Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu na pomoc dla Polaków na Kresach.

BOK-MCC stopka do wiadomościBOK-MCC stopka do wiadomościfot. BOK-MCC