Radni Miasta Bolesławiec za współpracą z ukraińskim Zbarażem

Radni Miasta Bolesławiec za współpracą z ukraińskim Zbarażem
fot. Krzysztof Gwizdała W czasie lipcowej sesji Rady Miasta Bolesławiec rajcy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską a Miastem Zbaraż na Ukrainie.
istotne.pl akcja, kresy, zsoiz bolesławiec, barbara smoleńska, sesja rm

Jednym z punktów sesji Rady Miasta Bolesławiec, która miała miejsce w środę 20 lipca, było głosowanie nad projektem uchwały ws. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską a Miastem Zbaraż na Ukrainie. Głos zabrała Barbara Smoleńska, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego i szefowa bolesławieckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich: – Od wielu lat współpracuję z Miastem Zbaraż, które znane jest wielu Polakom, ponieważ zostało opisane przez Sienkiewicza w „Ogniem i mieczem”. Wielu mieszkańców Bolesławca, w tym członkowie naszego towarzystwa, to osoby, które urodziły się albo w Zbarażu, albo w miejscowościach powiatu zbaraskiego.

– Dlaczego Zbaraż? – kontynuowała B. Smoleńska. – Jest tam wiele śladów polskości: kościół, pomnik Mickiewicza, mnóstwo polskich inskrypcji na cmentarzu.

Barbara SmoleńskaBarbara Smoleńskafot. GA

Prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich jest również koordynatorką wyjątkowej akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, o której wielokrotnie pisaliśmy na tych łamach. – Dla młodzieży wyjazd na tereny swoich przodków jest bardzo ważną lekcją historii. Są tam przecież polskie rodziny. Można powiedzieć, że coraz więcej rodzin doszukuje się teraz polskich korzeni. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy – zaznaczyła.

Barbara Smoleńska wspomniała też o projekcie „Ocalić od zapomnienia”, realizowanym przez bolesławieckie Muzeum Ceramiki i Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir (towarzystwo włączyło się w tę inicjatywę).

– Jeśli współpraca ze Zbarażem będzie kontynuowana, to mamy nadzieję na to, że pamiątek i dokumentów z tamtych stron będzie coraz więcej, bo oficjalna współpraca bardzo pomaga w nieoficjalnych wizytach. Powstaje tam stowarzyszenie Polaków, nasze Towarzystwo mogłoby z nim współpracować. Bolesławieckie Muzeum Ceramiki mogłoby natomiast nawiązać współpracę z tamtejszym Ministerstwem Ochrony Zabytków. Istnieje możliwość, że ta współpraca między Gminą Miejską Bolesławiec a Miastem Zbaraż będzie wielowątkowa i wielostronna – zaznaczyła szefowa organizacji.

B. Smoleńska dodała też, że mer Zbaraża tak bardzo zaangażował się w dolnośląską akcję ratowania nekropolii, że w tym roku jego urzędnicy jeden dzień poświęcili na pracę na cmentarzu, w urzędzie zaś została jedynie sekretarka.

– Mieszkańcy Zbaraża potrzebują kontaktu z Polską, bardzo pragną języka polskiego. W czasie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” szczególnie osoby starsze mówią, że Polska do nich przyjechała – podkreśliła prezeska. – Oficjalna współpraca partnerska potrzebna jest przede wszystkim młodemu pokoleniu. Chodzi o to, żeby więzi między Polską a Ukrainą się zacieśniały, a nieporozumienia – rozwiewały.

Radni podjęli tę uchwałę jednomyślnie. Do tematu wrócimy.