Miasto Bolesławiec: 55 tys. zł dotacji dla szpitala psychiatrycznego

Miasto Bolesławiec: 55 tys. zł dotacji dla szpitala psychiatrycznego
fot. UM Bolesławiec Samorząd miejski dofinansuje zakup i montaż platformy transportowej w budynku poradni Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Umowę o dofinansowaniu podpisali prezydent Bolesławca Piotr Roman i dyrektorka szpitala Janina Hulacka.
istotne.pl zdrowie, pieniądze, szpital psychiatryczny, um bolesławiec

Platforma transportowa w budynku poradni Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu umożliwi przemieszczanie osób o ograniczonej zdolności ruchowej, w tym osób poruszających się na wózkach. Dotacja z budżetu Miasta pozwoli również na przygotowanie terenu koło poradni do swobodnej komunikacji.

Obiekt Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zbudowano w latach 1857–1863. W ostatnich latach placówka przeszła szereg remontów i modernizacji. Ma doskonałe warunki do lecznictwa psychiatrycznego i psychosomatycznego. Prowadzi dwanaście oddziałów leczniczych, w tym odwykowy i detoksykacji, oraz zakład opiekuńczo-leczniczy. Szpital prowadzi także laboratorium analityczne oraz pracownie RTG, EKG i EEG. W strukturach WSdNiPCh znajdują się również cztery poradnie: zdrowia psychicznego dla dorosłych, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, terapii uzależnień od alkoholu oraz poradnia neurologiczna.

UM Bolesławiec/ii