Rejestry umów – które samorządy je publikują, a które nie? I dlaczego?

Rejestry umów – które samorządy je publikują, a które nie? I dlaczego?
fot. www.sxc.hu (sqback) Zapytaliśmy wszystkie samorządy w powiecie bolesławieckim, czy publikują na swojej stronie rejestr umów (wykaz wszystkich umów i zleceń zawieranych z firmami zewnętrznymi lub osobami fizycznymi).

Przygotowaliśmy zestawienie pokazujące, jak to jest z upublicznianiem rejestru umów, jeśli chodzi o lokalne samorządy. Zapytaliśmy nie tylko o to, czy publikują (bądź nie), ale także – z jakiego powodu zdecydowały się na taki krok. Odpowiedzi prezentujemy w takiej kolejności, w jakiej je otrzymaliśmy.

UrządJeśli publikuje, to dlaczego?Jeśli nie, to dlaczego?
Powiat Bolesławiecki Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Bolesławcu: – U nas sprawa jest prosta: na BIP-ie publikowane są wszystkie umowy, ale nie podajemy nazwisk osób fizycznych (w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych). Poszerzamy w ten sposób płaszczyznę jawności. Niczego się nie wstydzimy. Chcemy, żeby te wydatki, umowy były przejrzyste. To ukłon w stronę podatników. Nie dotyczy.
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka Nie dotyczy. Wójt Mirosław Haniszewski: – W Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka rejestry umów (różnych) oraz umów zleceń prowadzone są obecnie w formie rejestrów centralnych stanowiących składową elektronicznego systemu zarządzenia dokumentami misPartner/urzędy. System nie daje możliwości technicznych bezpośredniego przeniesienia rejestrów na strony BIP, jednak Urząd Gminy rozważa publikację rejestrów poprzez zamieszczanie skanów rocznych zamkniętych rejestrów.
Urząd Miejski w Nowogrodźcu Nie dotyczy. Burmistrz Robert Marek Relich: – W chwili obecnej prowadzony przez Urząd Miejski rejestr umów jest obsługiwany przez posiadane dotychczasowe rozwiązania informatyczne. Jego bezpośrednia aplikacja do Biuletynu Informacji Publicznej wymaga nakładu pracy polegającej na m.in. modyfikacji rejestru (np. usuwanie danych chronionych ustawowo). Jednakże nadmieniam, że Gmina Nowogrodziec na mocy Uchwały nr XXII/149/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 29 marca 2016 r. przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”. Projekt ten przyczyni się do rozbudowania e-usług dla mieszkańców, w tym również rozbudowany zostanie system informatyczny w taki sposób, aby ułatwić obsługę interesantów, w tym dostęp do rejestru umów poprzez dedykowaną aplikację.
Urząd Gminy Gromadka Nie dotyczy. Tomasz Matyjewicz, zastępca wójta: – W przypadku zainteresowania Mieszkańców wyrażonego np. w postaci wniosków o udostępnienie informacji publicznej rozważone zostanie upublicznienie przedmiotowego rejestru.
Urząd Miasta Bolesławiec Nie dotyczy. Agnieszka Gergont, rzeczniczka UM: – Aktualnie umowy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sprawozdaniu prezydenta Bolesławca z ważniejszych działań międzysesyjnych. Sporządzanie rejestru umów przewidziane jest po zakończeniu procedury powstania Centrum Usług Wspólnych, ponieważ zagadnienie dotyczy kilku tysięcy umów
Urząd Gminy Bolesławiec Nie dotyczy. Iwona Przybylska, sekretarz Gminy Bolesławiec: – W Urzędzie prowadzony jest rejestr umów zgodnie z Zarządzeniem Nr 276/14 Wójta Gminy Bolesławiec z 2 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia centralnego rejestru umów i porozumień Urzędu Gminy Bolesławiec finansowanych z środków budżetowych, których stroną jest Gmina Bolesławiec, oraz zasad rejestrowania tych dokumentów. Rejestr nie jest publikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), jest udostępniany na wniosek. W związku ze zwiększającą się liczbą wniosków i zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej rozważamy publikację rejestru umów na stronie BIP Gminy Bolesławiec.
Urząd Gminy Osiecznica Pytania wysłaliśmy urzędnikom w poniedziałek 27 czerwca, do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Co o tym sądzicie? Jesteście za tym, aby samorządy upubliczniały te dane? Zapraszamy do udziału w naszej sondzie i do dyskusji.

Czy jesteś za tym, żeby wszystkie lokalne urzędy publikowały rejestry umów?
tak
76.19 % głosów: 16
nie
19.05 % głosów: 4
nie interesuje mnie to
4.76 % głosów: 1