Uczniowie ZSOiZ z międzynarodowymi certyfikatami Europass – Mobilność

Uczniowie ZSOiZ z międzynarodowymi certyfikatami Europass – Mobilność
fot. ZSOiZ Bolesławiec Uczestnicy projektu z technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy odbiorą swoje certyfikaty we wrześniu.
istotne.pl zsoiz bolesławiec

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu było okazją do podsumowania pierwszego etapu działań projektowych realizowanych w ramach programu Power na zasadach Erasmus+ (Praktyka zagraniczna – efektywną metodą rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych uczniów technikum). Koordynatorką projektu była Edyta Gorczyca, a koordynatorką wspomagającą – Dorota Biernat.

Praktyki w hotelach i zakładach gastronomicznych w Chemnitz odbyli uczniowie trzeciej klasy technikum hotelarskiego i technikum żywienia i usług gastronomicznych. Ideą projektu było wyposażenie młodych ludzi w nowe umiejętności zawodowe i językowe. Zgodnie z programem praktyk uczniowie realizowali zajęcia u niemieckich pracodawców, podnosząc swoje kwalifikacje, oraz brali udział w licznych wycieczkach zawodoznawczych.

W weekendy organizowane były spotkania integracyjne i wyjazdy do Lipska oraz Drezna. Przed wyjazdem wszyscy uczestniczyli w 50-godzinnym przygotowaniu językowym oraz kulturowo-pedagogicznym.

24 czerwca 2016 r. pierwsza grupa uczestników projektu otrzymała międzynarodowe certyfikaty Europass – Mobilność w języku polskim i angielskim, potwierdzające kierunkowe umiejętności zawodowe. Certyfikaty wręczyli Laura Słocka-Przydróżna, dyrektorka szkoły, oraz Zenon Broszko, przedstawiciel partnera wspomagającego – Zamku Kliczków.

Na uroczystości obecni byli również lokalni pracodawcy i rodzice uczniów. Uczestnicy przedsięwzięcia przedstawili prezentację multimedialną z pobytu oraz zaprezentowali nabyte umiejętności na żywo, przygotowując przepyszny omlet według przepisu przywiezionego z Niemiec. – Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności stworzą nowe możliwości rozwoju nie tylko uczestnikom, ale całej społeczności ZSOiZ – mówią nauczyciele ZSOiZ.

Uczestnicy projektu z technikum ekonomicznego i technikum organizacji reklamy odbiorą swoje certyfikaty we wrześniu.

ZSOiZ Bolesławiec/ii