10 Brygada Kawalerii Pancernej: Puma-16 ruszyła!

10 Brygada Kawalerii Pancernej: Puma-16 ruszyła!
fot. 10BKPanc Siły wydzielone do realizacji zobowiązań sojuszniczych rozpoczęły certyfikację, której celem będzie sprawdzenie ich przygotowania do planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych w ramach ćwiczenia Puma-16.
istotne.pl wojsko, 10bkpanc, puma

22 czerwca, dokładnie o godzinie 8:00 rano, zastępca dowódcy 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów major Karol Szczepaniak zameldował gotowość batalionu do certyfikacji. Kapitan Anna Czajkowska-Małachowska, szefowa sztabu komponentu wydzielonego do Sił Odpowiedzi NATO, opisała przebieg sprawdzenia: – Kontrole odbywają się zgodnie z harmonogramem. Rozpoczęliśmy od apelu ewidencyjnego, czyli od sprawdzenia ukompletowania stanu osobowego batalionu zmechanizowanego oraz posiadanej dokumentacji, niezbędnej do ewentualnego działania w ramach pełnionego dyżuru. Następnie będą sprawdzane dokumenty szkoleniowe i operacyjne wykonywane na poszczególnych stanowiskach funkcyjnych, jak również dokumenty rozkazodawcze.

W czwartek w godzinach porannych dokonano sprawdzenia sprzętu, wszelkiego rodzaju pojazdów, uzbrojenia i wyposażenia osobistego żołnierzy w ramach apelu technicznego.

To dopiero pierwsze dni zmagań. Przed żołnierzami jeszcze wiele wyzwań: zajęcie rejonu obrony i osiągnięcie gotowości do działania, organizowanie i prowadzenie działań, patrolowanie, prowadzenie konwojów, realizacja procedur przeciwdziałania C-IED (ang. Improvised Explosive Device – improwizowane urządzenie wybuchowe), realizacja procedury MEDEVAC (Medical Evacuation – ewakuacja rannych)/CASEVAC (Casualty Evacuation – ewakuacja medyczna rannych/poszkodowanych) drogą powietrzną i lądową, całkowita likwidacja skażeń, realizacja procedury odzyskiwania izolowanego personelu.

Wspólne działanie sił wyznaczonych do realizacji zadań w ramach Sił Odpowiedzi NATO zakończy się w środę 29 czerwca.

10BKPanc/ii