Zobacz, kto mówił o korzeniach bolesławian

Zobacz, kto mówił o korzeniach bolesławian
fot. Muzeum Ceramiki Poniżej spis osób, które wystąpiły podczas konferencji zorganizowanej w trakcie Dni Bolesławca: "Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska.”.
istotne.pl muzeum ceramiki, konferencja

W czasie dwóch dni obrad bolesławianie wysłuchali wystąpień wykładowców uniwersyteckich, historyków, muzealników, archiwistów oraz studentów i pasjonatów, którzy poruszali rozmaite zagadnienia dotyczące powojennej historii tzw. „Ziem Odzyskanych”. Referaty zasadniczo prezentowały wyniki badań prowadzonych w oparciu o dokumenty archiwalne, ikonograficzne i kartograficzne. Nie zabrakło jednak wystąpień, dla których punktem wyjścia były wspomnienia rodzinne i historie osobiste.

Pierwszego dnia konferencja odbywała się w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Zaproszonych gości przywitał Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman i dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu dr Janusz Gołaszewski. Krótkie wystąpienia przygotowali przedstawiciele bolesławieckich Stowarzyszeń i grup osadników. Działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich omówiła prezes Barbara Smoleńska, Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół prezes Halina Waniak, grupy reemigrantów z Francji Kamilla Dudek, Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich prezes Grzegorz Jankowski. Prelekcję wprowadzającą przedstawił Sekretarz miasta Jerzy Zieliński. Ponadto referaty wygłosili wykładowcy Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. dr hab. Leszek Ziątkowski, dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, dr hab. Piotr Pałys, dr hab. Filip Wolański, dr Dariusz Przybytek, dr Grzegorz Sobel, studenci i doktoranci tejże uczelni: Kamilla Jasińska i Natalia Kotrys, a także: dr Rafał Nowakowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zygmunt Brusiło (Towarzystwo Miłośników Bolesławca), Krzysztof Rajczakowski (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu) i Adam Baniecki (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu).

Drugi dzień konferencji zorganizowano w siedzibie Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu. Referaty wygłosili: Zdzisław Abramowicz (ZHP Bolesławiec), dr Edmund Maliński (redaktor Rocznika Bolesławieckiego), Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych w Warszawie), Maria Subik (Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu), Anna Bober-Tubaj i Agata Bojanowska (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu), Barbara Grzybek (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu), Ivo Łaborewicz (Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze), Katarzyna Uczkiewicz (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), a także wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. dr hab. Rościsław Żerelik i dr Barbara Techmańska oraz studenci tejże uczelni: Kamil Frąckiewicz, Joanna Wolska, Marta Łobacz i Angelika Perz.
Podczas przerwy uczestnicy konferencji mogli obejrzeć wystawę fotograficzną Barbary Schutty (Uniwersytet Wrocławski), poświęconą współczesnemu obrazowi Bolesławca i Dolnego Śląska.

Organizatorami konferencji byli: Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Materiały pokonferencyjne ukażą się drukiem pod koniec 2016 r.

Informacja: Muzeum Ceramiki/ii