Gminne dotacje na wymianę ogrzewania? Samorząd: To nie jest nasze zadanie

Gminne dotacje na wymianę ogrzewania? Samorząd: To nie jest nasze zadanie
fot. www.sxc.hu (tpiko) O poruszenie tego tematu poprosiła nas Czytelniczka, mieszkanka Bożejowic (gmina Bolesławiec).
istotne.pl bożejowice, ogrzewanie, gmina bolesławiec

W mailu do redakcji napisała:

Mieszkam w Bożejowicach [...] bez dostępu do gazu ziemnego. Chcę zmienić ogrzewanie węglowe na propan butan. Chcę skorzystać z oferty firmy [...], która z własnych środków pokrywa montaż instalacji do domu (promocja do końca wakacji) wraz ze zbiornikiem. Resztę instalacji w domu i zakup pieca muszę pokryć z innych środków. Wiem, że w niektórych województwach i gminach jest możliwość skorzystania z bezzwrotnej dotacji. Niestety, w gminie Bolesławiec nie ma zaplanowanych takich środków i nie wiadomo, kiedy będą.

I dodała: – Tyle mówi się i namawia obywateli do ochrony środowiska poprzez zmianę sposobu ogrzewania domu, o gospodarce niskoemisyjnej, ale to tylko puste gadanie, bo mieszkańcy nie mają wsparcia ze strony organów samorządowych w tej kwestii. Pieniądze na wybudowanie następnych domów ludowych we wsiach są, ale wsparcie dla tego typu przedsięwzięć nie ma uznania w Urzędzie Gminy.

Czy samorządy powinny dofinansowywać wymianę ogrzewania?
tak
78.89 % głosów: 71
nie
18.89 % głosów: 17
nie interesuje mnie to
2.22 % głosów: 2

Jarosław Babiasz, kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Bolesławiec: – Gmina Bolesławiec nie dotuje i w najbliższym czasie nie będzie dotowała tego typu inwestycji z budżetu gminy. Nie należą one do zadań gminy określonych prawem. Gmina jest zobowiązania do stworzenia warunków rozbudowy tego typu sieci, poprzez odpowiednie zapisy w prawie miejscowym, niemniej rozbudowa sieci gazowej należy w obecnym stanie prawnym tylko i wyłącznie do właściwych zakładów gazowych, podobnie zresztą jak rozbudowa sieci energetycznej i telefonicznej. Dotacje, o których mowa, zapewne dotyczą wymiany źródeł energii cieplej w ramach tworzonych „programów niskiej emisji”. Taki program w minionym roku Rada Gminy Bolesławiec przyjęła. Określa on zadania i cele polityki niskoemisyjnej, umożliwia pozyskiwanie środków z rozmaitych źródeł finansowania do ograniczenia niskiej emisji w gospodarstwach domowych i nie tylko. Niemniej obecne środki z budżetu państwa, w tym dotacje, przyznawane są tylko i wyłącznie w gminach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie powietrza, a Gmina Bolesławiec do takich nie należy. Stąd też w najbliższym czasie nie przewiduje się środków na ten cel.

– Obecnie zadaniem priorytetowym w zakresie działań na rzecz poprawy stanu środowiska i ekologii w gminie Bolesławiec jest Program Usuwania Azbestu. W obecnym roku będzie realizowana i finansowana przez gminę zbiórka i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości gminy Bolesławiec – dodał urzędnik. – Także w tym roku będziemy aktualizować uchwalony jeszcze w 2012 r. Program Usuwania Azbestu, by można było także w następnych latach taką zbiórkę prowadzić.

Macie pomysł, jak rozwiązać problem, z którym boryka się Czytelniczka? Zapraszamy do dyskusji i udziału w naszej sondzie.