Bolesławianie nie przybyli znikąd

Bolesławianie nie przybyli znikąd
fot. Muzeum Ceramiki W dniach 17-18 czerwca 2016 roku w Bolesławcu odbędzie się konferencja „Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska.”.
istotne.pl muzeum ceramiki, konferencja

Pierwszego dnia prelekcje odbywać się będą w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” przy ul. Chopina 17 w godzinach 12:30-19:00, drugiego dnia w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu przy ul. Bankowej 6B w godz. 9:00-14:00.

Wśród prelegentów będą wykładowcy i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, historycy, historycy sztuki, przedstawiciele bolesławieckich stowarzyszeń, nauczyciele, archiwiści, muzealnicy i pasjonaci, którzy zaprezentują różne zagadnienia związane z powojenną historią Bolesławca i Dolnego Śląska.

Organizatorami wydarzenia są Pracownia Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Ośrodek Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wystąpień.

Szczegółowy program konferencji

I dzień obrad
Miejsce: Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”, ul. Chopina 17

12.30–12.45 otwarcie konferencji przez Prezydenta Bolesławca Piotra Romana i Dyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu Janusza Gołaszewskiego
12.45–13.00 prezentacja filmu dokumentalnego „Kim jesteśmy?”
13.00–13.30 prezentacje bolesławieckich stowarzyszeń: Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół, bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków, grupy reemigrantów z Francji, Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich

Moderator: Grzegorz Strauchold
13.30–13.45 Jerzy Zieliński, Znaczenie projektów historycznych dla budowania tożsamości lokalnej mieszkańców Bolesławca z perspektywy odrodzonego samorządu terytorialnego
13.45–14.00 Joanna Nowosielska-Sobel, Analiza raportu „Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska” (2011 r.) w kontekście przeszłości historycznej regionu
14.00–14.15 Natalia Kotrys, Człowiek chory w przestrzeni osadniczej Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej na przykładzie osiedla Pracze Odrzańskie
14.15–14.30 Piotr Pałys, Próby rewitalizacji w województwie dolnośląskim etnicum serbołużyckiego (1945–1948)
14.30–14.45 Leszek Ziątkowski, Pamięć historyczna o żydowskiej ludności Dolnego Śląska
14.45–15.00 Filip Wolański, Historycy z misją – społeczna funkcja wrocławskich badań historii wczesnonowożytnego Śląska w latach 1945–1981
15.00–15.15 przerwa kawowa

Moderator: Anna Bober-Tubaj
15.15–15.30 Dariusz Przybytek, Mapy osadnicze Dolnego Śląska w okresie nowożytnym – prezentacja kartograficzna
15.30–15.45 Grzegorz Strauchold, Osadnictwo Ziem Zachodnich i Północnych w `Atlasie Ziem Odzyskanych`
15.45–16.00 Grzegorz Sobel, Smak z daleka… O ludziach i wpływach w danej wrocławskiej gastronomii
16.00–16.15 Aleksander Srebrakowski, Z litewskich lasów do innej Polski
16.15–16.30 dyskusja
16.30–17.30 obiad

Moderator: Joanna Nowosielska-Sobel
17.30–17.45 Kamilla Jasińska, Skąd do Wrocławia? Drogi dotarcia pierwszych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w świetle dokumentów archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego
17.45–18.00 Zygmunt Brusiło, Powrót z byłej Jugosławii po 1945 r. Uwarunkowania historyczne
18.00–18.15 Mariusz Olczak, Byli żołnierze Batalionów AK „Zośka” i „Parasol” na Dolnym Śląsku 1945–1948
18.15–18.30 Adam Baniecki, „Ziemia pozostała ta sama…” Zmiany w kulturze rolnej w powiecie bolesławieckim w latach 1945–1949
18.30–18.45 dyskusja i podsumowanie I dnia obrad
19.00 kolacja

II dzień obrad
Miejsce: Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu, ul. Bankowa 6B

Moderator: Adam Baniecki
9.00–9.15 Zdzisław Abramowicz, Repatrianci czy wypędzeni? Historia wybranych osadników na ziemi bolesławieckiej
9.15–9.30 Anna Bober-Tubaj, Zniszczenia i program odbudowy Starego Miasta w Bolesławcu w latach 1945–1960
9.30–9.45 Edmund Maliński, Początki szkolnictwa w powojennym Bolesławcu (1945–1950)
9.45–10.00 Maria Subik, „Nasze dziedzictwo” w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
10.00–10.15 Krzysztof Rajczakowski, Sowieckie enklawy w Bolesławcu po II wojnie światowej
10.15–10.30 Agata Bojanowska, Pomniki świadectwem powojennej historii miasta Bolesławca
10.30–10.45 Barbara Grzybek, Problemy codzienne osadników w Lubaniu na podstawie gazetki „Na Straży” w latach 1945–1946
10.45–11.00 dyskusja
11.00–11.15 przerwa kawowa
11.15–11.30 Wernisaż fotografii autorstwa Barbary Schutty

Moderator: Edmund Maliński
11.30–11.45 Rościsław Żerelik, Procesy demograficzne na wsi dolnośląskiej w okresie powojennym na przykładzie Szczepanowa w powiecie średzkim
11.45–12.00 Ivo Łaborewicz, Dolnośląska próba stowarzyszenia wysiedlonych ze Wschodu Polaków
12.00–12.15 Rafał Nowakowski, Miasta partnerskie Bolesławca w krajobrazie miasta i regionu
12.15–12.30 Barbara Techmańska, Ziemie Odzyskane – moja miłość (bez)warunkowa…
12.30–12.45 Katarzyna Uczkiewicz, Krajobraz jako pamięć
12.45–13.00 Izolda Topp, Zamieszkać w obcym domu
13.00–13.15 dyskusja
13.15–13.30 Joanna Wolska, Z podróży na zachód. Wspomnienia Franciszki Wolskiej zd. Szuszkiewicz
13.30–13.45 Marta Łobacz, Karkonosze Tadeusza Różewicza
13.45–14.00 Angelika Perz, Jan Owczarek – postać niezwykła
14.00–14.15 podsumowanie obrad