Verius: Błąd medyczny – pomagamy poszkodowanym pacjentom

Verius: Błąd medyczny – pomagamy poszkodowanym pacjentom
fot. Arkadiusz Krzemiński Czy lekarz popełnił błąd, czy zrobił wszystko, by jak najlepiej pomóc swojemu pacjentowi, ale to stan pacjenta był zły? To pytanie nurtuje, kiedy po wyjściu od lekarza lub po zabiegu czujemy się gorzej niż przed zabiegiem.
istotne.pl odszkodowanie, arkadiusz krzemiński, verius

Do tego wszystkiego dochodzi bariera w kontakcie z lekarzem, krępujemy się powiedzieć wprost, że coś się nam nie podoba, jesteśmy przekonani, że lekarz wykonuje wszystko poprawnie. Często boimy się rzucić oskarżenia. Znajomi i rodzina opowiadają czasami historie o tym jak borykali się ze złą diagnozą lub złym leczeniem, a kiedy nam się to zdarza, co należy zrobić?

Czym jest błąd medyczny?

Orzecznictwo sądów definiuje błąd medyczny jako zaniechanie lekarza (i innych osób służby zdrowia: pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego) dotyczące diagnozy i leczenia, postępowanie niezgodne z nauką medyczną. Podstawowe rodzaje błędów medycznych podajemy poniżej.

Błąd diagnostyczny

Nie zadanie pacjentowi ważnych pytań podczas wywiadu, na przykład o to czy chory jest na coś uczulony, jakie przebył operacje, czy nie toleruje jakiś leków etc. Nie zlecenie ważnych dla zdiagnozowania choroby badań specjalistycznych. Mylna ocena symptomów choroby i postawienie złej diagnozy. Brak alternatywnego podejścia do badań, które pozwoliłoby sprawdzić wyniki, jeśli było to możliwe. Następstwem tego błędu może być pogorszenie się stanu zdrowia, rozstrój zdrowia, a w najcięższym przypadku śmierć. Przykład nierozpoznanie u pacjenta zawału mięśnia sercowego.

Błąd terapeutyczny

Niewłaściwa metoda leczenia z punktu widzenia medycznego. Przykładowo zalecenie nieodpowiedniego leku, nieprzyjęcie do szpitala mimo wskazań, kierowanie na zabieg, którego wykonanie nie jest konieczne.

Błąd rokowania

Kiedy lekarz błędnie oceni szanse na wyzdrowienie pacjenta. Może to być mylne wystawienie zaświadczenie o zdolności do pracy, kiedy pacjent nie może i nie powinien pracować. Albo kiedy lekarz przekaże prognozy, które nie pokrywają się z rzeczywistością. Przykład błędne przedstawienie pacjentowi jego stanu zdrowia, co powoduje załamanie psychiczne.

Czy błąd medyczny jest trudny do udowodnienia?

Trzeba pamiętać, że istnieje błąd medyczny i ryzyko związane z zabiegiem lub leczeniem lub operacją, o którym to ryzyku pacjent jest informowany i na które zgadza się przystępując do danego leczenia. Z tego powodu bywa, że ciężko jest udowodnić błąd lekarzowi. Trzeba zebrać jak najwięcej dowodów uzasadniających nasze roszczenia. Jeśli poszkodowany pacjent wybierze drogę sądową w trybie procesu cywilnego sam będzie musiał wykazać powstanie uszczerbku na zdrowiu, winę lekarza lub/i personelu oraz będzie musiał dowieść związku między wyrządzoną mu szkodą, a działaniem lub zaniechaniem lekarza i/lub personelu.

Czym jest wina lekarza?

Jest to działanie lub zaniechanie, które można ocenić negatywnie z punktu widzenia sztuki lekarskiej lub zasad etyki (brak należytej staranności, niedbalstwo etc.).

Jakie dokumenty zbierać?
Należy wziąć ze szpitala lub z przychodni lub z ośrodka pełną dokumentację medyczną.

KONTAKT

Kancelaria Prawno-Odszkodowawcza Verius ul. Dolne Młyny 3 w Bolesławcu (naprzeciwko dworca PKS)

Arkadiusz Krzemiński
kancelariaverius@gmail.com
biuro@kancelariaverius.pl
tel. 668 005 179

Arkadiusz KrzemińskiArkadiusz Krzemińskifot. A.Krzemiński

Informacja zlecona

tekst zlecony