Kto zdobędzie tytuł Legnickiej Książki Roku 2015?

Kto zdobędzie tytuł Legnickiej Książki Roku 2015?
fot. UM Legnica Kapituła konkursu o honorowy tytuł Legnickiej Książki Roku dokonała przeglądu i oceny 45 wydawnictw, które ukazały się w 2015 roku i były związane treściowo z Legnicą. Albo napisane przez legnickiego autora, albo wydane w Legnicy.
istotne.pl 0 konkurs, nagroda, miasto legnica

Reklama

Organizatorami dorocznego konkursu są Legnicka Biblioteka Publiczna i Muzeum Miedzi. Kryteria doboru, jakimi kierowała się kapituła, to: staranność edytorska, czyli estetyka i szata graficzna, staranność redakcyjna, atrakcyjność tematu, wartości poznawcze i artystyczne, oryginalność, efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu oraz oddziaływanie na społeczność miasta, regionu i kraju.

Nominacje do Tytułu Legnickiej Książki Roku 2015 otrzymały następujące wydawnictwa:

  1. Jędrzej Burszta, Zuzanna Grębecka: Mówiono „Druga Moskwa”. Wspomnienia legniczan o stacjonowaniu wojsk radzieckich w latach 1945-1993: źródła etnograficzne. Kraków, wydawnictwo Libron
  2. Czesław Kowalak: Legnickie sztandary szkolne. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy
  3. Anna Kopcza, Aleksandra Kopcza: Artystyczne smaki: z miłości do kuchni. Warszawa, Sophisti Book
  4. Marcin Makuch: Legnica w kolorze miedzi: 60 lat Huty Miedzi „Legnica”, Muzeum Miedzi
  5. Marcin Makuch: Sekrety Legnicy. Łódź, Księży Młyn
  6. Przemysław Nadolski, Dariusz Walczak, Zbigniew Danyluk, Bohdan Turżaski: Tramwaje dolnośląskie. T. 2: Historia tramwajów i trolejbusów w Legnicy. Rybnik, Eurosprinter.

Uroczyste głoszenie werdyktu, przyznanie Honorowego Tytułu „Legnickiej Książki Roku 2015” i wręczenie nagrody – statuetki wykonanej w pracowni szkła artystycznego Studio Borowski – nastąpi podczas Koncertu Karnawałowego na Dwa Soprany w Muzeum Miedzi 24 stycznia 2016 roku o godzinie 17.00.

UM Legnica/ii

Reklama