Muzeum Ceramiki dziękuje darczyńcom

Muzeum Ceramiki dziękuje darczyńcom
fot. Muzeum Ceramiki Zbiory Muzeum Ceramiki w 2015 roku wzbogaciły się o wiele ciekawych i cennych eksponatów, przekazanych przez ofiarodawcom z Polski i Niemiec. Pragniemy serdecznie podziękować za hojność i okazane zaufanie.
istotne.pl muzeum ceramiki

Dziękujemy

 • Pani Janinie Bany-Kozłowskiej, której zmarły mąż Mieczysław Kozłowski podarował do zbiorów Muzeum ceramiczną beczułkę z bolesławieckiej wytwórni Bruno Hüblera
 • Panu Zygmuntowi Brusile za przekazanie naczyń ceramicznych powstałych w Bolesławcu i innych ośrodkach po II wojnie światowej, fotografii z widokami różnych części miasta, wykonanych w latach 80 i 90 XX w., a także archiwalnych katalogów bolesławieckich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich
 • Panu Jackowi Biernatowi, który podarował kamionkowe naczynie do ponczu z bolesławieckiej wytwórni Karla Wernera
 • Panu prof. Volkerowi Ellwangerowi (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz) za przekazanie kolekcji naczyń krytych szkliwem ziemnym i solnym
 • Pani Lucynie Fijałkowskiej (z domu Napiórkowskiej), która podarowała 5 ceramicznych naczyń, w tym obiekty pochodzące z Bolesławca, Nowogrodźca i Parowej
 • Pani Annie Kamrowskiej-Orawiec, która podarowała pamiątkowy wazon ceramiczny, wykonany w 1948 r. w bolesławieckiej wytwórni przez Tadeusza Szafrana oraz dokumenty i fotografie, należące do jej ojca Zygmunta Kamrowskiego, kierownika zakładu ceramicznego przy ul. Mostowej w Bolesławcu
 • Państwu Elżbiecie i Dawidowi Karpiakom za przekazanie późnośredniowiecznej butli ceramicznej
 • Panu Lesławowi Kasprzyckiemu, który podarował publikacje z l. 70 i 80 XX w., dotyczące artystów oraz wydarzeń kulturalnych w Bolesławcu
 • Panu Krzysztofowi Kąkielowi za przekazanie guzika od munduru z okresu napoleońskiego
 • Panu Danielowi Kopeciowi, który podarował 3 guziki od mundurów oraz klamrę z okresu napoleońskiego
 • Pani Barbarze Kozłowskiej-Trojnar za przekazanie naczyń ceramicznych, prezentowanych wcześniej na wystawie „Radość tworzenia” w Muzeum Ceramiki
 • Państwu Hansowi Martinowi oraz Ingrid Kühn za przekazanie 484 obiektów z prywatnej kolekcji - głównie naczyń ceramicznych, powstałych w pierwszej poł. XX w. w regionie bolesławieckim, na obszarze Górnych Łużyc oraz innych ośrodkach niemieckich
 • Pani Helenie Leszczyńskiej za przekazanie materiałów dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” i gazet z l. 80 XX w.; Panu Władysławowi Magłyszowi, który przekazał liczącą ok. 4200 lat siekierka brązową
 • Panu prof. Krzysztofowi Rospondkowi za przekazanie dwóch rzeźb ceramicznych, prezentowanych wcześniej na wystawie „Clay Story” w Muzeum Ceramik
 • Pani Marii Sobolskiej która podarowała naczynia ceramiczne wykonane po II wojnie światowej w bolesławieckich wytwórniach - m.in. talerz projektu Izabeli Zdrzałki oraz miniaturki wazonów projektu Bronisława Wolanina
 • Panu Stanisławowi Wawrzynowiczowi za przekazanie elementów serwisu, wykonanego w l. 30 XX w. w bolesławieckiej wytwórni Juliusa Paula
 • Panu Wacławowi Zaniewskiemu, który podarował radziecką kamerę filmową oraz wydruki z widokami Bolesławca
 • Panu prezesowi Karolowi Stasikowi i głównej projektantce Pani Janinie Bany-Kozłowskiej z Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o za przekazanie form gipsowych do odlewu gospodarczych naczyń ceramicznych
 • 23 Śląskiemu Pułkowi Artylerii dowodzonemu przez płk. Pawła Świtalskiego oraz Patrolowi Rozminowywania nr 23 dowodzonemu przez st. chorążego Radosława Mazura za przekazanie pistoletu P 08 Parabellum zwanego Lugerem, skrzyni na amunicję i korpusów niemieckich oraz radzieckich pocisków artyleryjskich znalezionych w okolicach Bolesławca.

Otrzymane przedmioty, często unikatowe, stanowią ważny materiał badawczy, umożliwiający opracowywanie kolejnych zagadnień dotyczących historii ceramiki oraz dziejów regionu. Część przekazanych darów, po przeprowadzeniu prac konserwatorskich, prezentowana będzie na stałej ekspozycji w bolesławieckim muzeum, dostępnej dla mieszkańców i turystów z całego świata.

informacja zlecona