Czy Bolesławiec jest przygotowany na atak terrorystyczny?

Czy Bolesławiec jest przygotowany na atak terrorystyczny?
fot. www.sxc.hu (tomskydive) Temat poruszono w czasie marcowego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec, które miało miejsce dzień po zamachach terrorystycznych w Brukseli.
istotne.pl policja, terroryzm, sesja rm

Jednym z punktów marcowej sesji Rady Miasta była informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 rok. Przedstawił ją m.in. szef bolesławieckiej policji insp. Henryk Stefanko. Po sprawozdaniu komendanta powiatowego policji głos zabrał Arkadiusz Krzemiński, radny Platformy Samorządowej:

Jak wygląda przygotowanie polskiej policji, a także naszej, lokalnej, jeśli chodzi o akty terrorystyczne? Czy jest to dla nas nowość?

Arkadiusz KrzemińskiArkadiusz Krzemińskifot. GA

– Jednym z zadań policji jest zwalczanie terroryzmu. Na terenie powiatu jesteśmy przygotowani – odpowiedział komendant. – W ocenie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zagrożenie terrorystyczne w Polsce jest małe. 23 marca odbyliśmy wideokonferencję z komendantem wojewódzkim policji, który przekazał nam stosowne polecenia na najbliższy okres. W naszym przypadku chodziło o objęcie szczególnym nadzorem miejsc, w których może dojść do tego typu aktów; miejsc, gdzie gromadzą się ludzie.

inspektor Henryk Stefankoinspektor Henryk Stefankofot. GA

Efekt? Tego dnia, gdy doszło do zamachów w Belgii, w bolesławieckich centrach handlowych pojawiły się nieumundurowane patrole policji.

– Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani. Ale nie ma takiego państwa na świecie, które jest przygotowane na każdą sytuację – podkreślił H. Stefanko. – Z informacji, które otrzymaliśmy od naszego szefostwa we Wrocławiu, zagrożenia terrorystycznego na terenie naszego województwa, a więc i naszego powiatu, nie ma.