Ponad jedna dziesiąta Bolesławca do rewitalizacji?

Ponad jedna dziesiąta Bolesławca do rewitalizacji?
fot. UM Bolesławiec O sprawie mówił w czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bolesławiec naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta UM Tomasz Gabrysiak.
istotne.pl tomasz gabrysiak, sesja rm

Jednym z punktów sesji Rady Miasta Bolesławiec, która miała miejsce w środę 20 kwietnia, było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Głos zabrał szef Wydziału Rozwoju i Promocji Tomasz Gabrysiak: – Ten projekt uchwały to efekt procesu, który rozpoczął się w ubiegłym roku. Przyczynkiem do rozpoczęcia opracowywania dokumentów związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji było uchwalenie przez Sejm RP Ustawy o rewitalizacji.

Na jej podstawie prezydent Piotr Roman powołał zespół koordynacyjny ds. opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Miejscy urzędnicy wytypowali te obszary miasta, które są „dotknięte największymi problemami” i na których występują „w największym natężeniu zjawiska kryzysowe”. Mapka poniżej:

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacjiObszar zdegradowany i obszar rewitalizacjifot. UM Bolesławiec

Obszar rewitalizacji stanowi 11% powierzchni Gminy Miejskiej Bolesławiec i jest zamieszkały przez 29,9% mieszkańców. T. Gabrysiak:

Obszar zdegradowany jest znacznie większy niż obszar rewitalizacji, ale to wynika z tego, że obszarem rewitalizacji może być objęte tylko maksymalnie 20% powierzchni miasta, na której mieszka maksymalnie 30% mieszkańców.

Gdyby miejscy radni nie podjęli tej uchwały, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, a co za tym idzie – uzyskanie dofinansowania na ten cel, okazałoby się niemożliwe.

Rajcy podjęli tę uchwałę jednogłośnie. Do tematu wrócimy.