XXI sesja Rady Miasta Bolesławiec

XXI sesja Rady Miasta Bolesławiec
fot. GA Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że 20 kwietnia o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 – odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Bolesławiec zwołana na wniosek Prezydenta Miasta.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad XXI sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXI sesji.
3. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
4.1. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,
4.2. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Bolesławiec w Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamknięcie sesji.

informacja zlecona