Nowy rok szkolny w Bolesławcu

Nowy rok szkolny w Bolesławcu
fot. UM Zgorzelec W Bolesławcu nowy rok szkolny rozpoczęło 4089 uczniów. Do klas pierwszych szkoły podstawowej poszło w sumie 602 uczniów, w tym 532 do placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.
istotne.pl edukacja, pieniądze, um bolesławiec

W Bolesławcu subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 23 201 385 zł. Subwencja oświatowa na jednego ucznia stanowi 5 258,68 zł. Wydatki bieżące planowane na jednego ucznia w miejskich szkołach podstawowych – 5 718,12 zł, w miejskich gimnazjach – 6 601,56 zł. Planowane w budżecie miasta wydatki na oświatę w 2015 roku stanowią 36 099 751 zł.

W tej kwocie zawarte są wydatki m.in. na szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne i przedszkolne, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, na edukacyjną opiekę wychowawczą oraz świetlice szkolne.

Wydatki na oświatę niepubliczną wynoszą 6 117 172 zł (kwota dotacji – plan na 30.06.2015 r.):

 • Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" – 975 349 zł
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów – 864 160 zł
 • Prywatne Przedszkole "Oxpress" – 512 499 zł
 • Niepubliczne Przedszkole "Nibylandia" – 456 000 zł
 • Niepubliczne Przedszkole "Jacek i Agatka" – 390 000 zł
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kid's Academy" – 74 800 zł
 • Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia" – 223 068 zł
 • Niepubliczne Przedszkole "Bajka" – 320 000 zł
 • Prywatne Przedszkole "SMERFIKI" – 220 000 zł
 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole Smerfiki" – 22 000 zł
 • I Prywatne Gimnazjum – 306 240 zł
 • II Prywatne Gimnazjum – 361 920 zł
 • Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych – 110 798 zł
 • Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów – 508 200 zł
 • Publiczne Gimnazjum "Oxpress" – 180 600 zł
 • Prywatne Gimnazjum "Oxpress" – 40 832 zł
 • Prywatne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy – 334 080 zł
 • Prywatne Przedszkole "Oxpress" – 21 501 zł
 • Niepubliczne Przedszkole "Zielona Nibylandia" – 102 132 zł
 • Prywatna Szkoła Podstawowa "Oxpress" – 58 591zł
 • Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych – 34 402 zł.

iza