Ogłoszenie Starosty Bolesławieckiego

Ogłoszenie Starosty Bolesławieckiego
fot. KG Z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie: projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bolesławieckiego”.
istotne.pl ogłoszenie, transport, powiat bolesławiecki

Starosta Bolesławiecki na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), podaje do wiadomości informację o opracowaniu projektu: „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Bolesławieckiego”.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12,
    pok. nr 201, w godz. 8:00 – 14:00 – wersja papierowa,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu: www.bip.powiatboleslawiecki.pl (zakładka Ogłoszenia/Komunikaty) – wersja elektroniczna.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać w terminie do dnia
4 września 2015r.:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, biuro podawcze (parter),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: [email protected], bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262).

Rozpatrywane będą jedynie opinie, które wpłyną do siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w terminie do dnia 4 września 2015 r.

Starosta Bolesławiecki jest organem właściwym do rozpatrywania opinii.

Ogłoszenie Starosty BolesławieckiegoOgłoszenie Starosty Bolesławieckiegofot. Starostwo Powiatowe