23 Śląski Pułk Artylerii: Kolejny sprawdzian kompanii manewrowej

23 Śląski Pułk Artylerii: Kolejny sprawdzian kompanii manewrowej
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Od kilku dni żołnierze XXXIV zmiany PKW KFOR realizują na OSPWL Świętoszów kolejny etap szkolenia przygotowującego ich do realizacji zadań poza granicami kraju.
istotne.pl wojsko, edukacja, 23śpa

Po przemieszczeniu całości sił i środków biorących udział w szkoleniu na ośrodek szkolenia poligonowego funkcyjni komendy poligonu zapoznali żołnierzy z warunkami bezpieczeństwa. Następnie dowódca XXXIV zmiany PKW KFOR podpułkownik Jarosław Radzimierski omówił przebieg szkolenia oraz zapoznał z celami, jakie postawił przed żołnierzami PKW przygotowującymi się misji:

Zaplanowane podczas szkolenia poligonowego przedsięwzięcia taktyczne i ogniowe oraz zagadnienia z różnych obszarów, które mogą wystąpić w rejonie przyszłych działań, będą wymagały od was wiele wysiłku, zaangażowania, a także wykazania się wysokimi umiejętnościami zdobytymi w toku dotychczasowego szkolenia. Za kilka dni rozpoczniemy ćwiczenie taktyczne z kompanią manewrową, które sprawdzi przygotowanie do realizacji działań mandatowych. Apeluję o zachowanie bezpieczeństwa oraz maksymalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.

Kolejne dni zaplanowanego szkolenia były niezwykle intensywne. Po przemieszczeniu i przejęciu przygotowanej na potrzeby ćwiczenia bazy „Nothing Hill” kompania manewrowa zorganizowała system obrony i ochrony, a pozostałe siły przystąpiły do organizacji miejsc pracy zgodnie ze struktura organizacyjną.

W tym samym dniu i kolejnych żołnierze wykonywali zadania ogniowe z broni etatowej w dzień i w nocy, plutony zmotoryzowane zostały poddane sprawdzianom z wykonywania strzelań sytuacyjnych podczas patroli bojowych oraz w obronie bazy.

Równolegle obsada kierownictwa ćwiczenia pod kierunkiem zastępcy kierownika ćwiczenia kapitana Grzegorza Jopka przygotowała do pracy stanowisko dowodzenia KĆ. Efektem pracy było osiągnięcie gotowości do ćwiczenia taktycznego z kompanią manewrową XXXIV zmiany PKW KFOR pk. „Zasłona-I-16”.

16 stycznia br. rozpoczęła się część wstępna ćwiczenia. Po inauguracyjnej zbiórce przeprowadzono apel ewidencyjny oraz poddano żołnierzy sprawdzianom z różnych obszarów działalności szkoleniowej, między innymi ze znajomości zasad użycia siły (zasad walki, ang. Rules of Engagement), przepisów korespondencji radiowej NATO oraz znajomości podstawowych meldunków obowiązujących w rejonie operacji. Po sprawdzeniu wyposażenia indywidualnego i umiejętności posługiwania się zasadniczymi środkami radiowymi sprawdzono działanie systemu łączności oraz obiegu informacji w przyjętym systemie meldunkowym.

W inauguracji ćwiczenia taktycznego z kompanią manewrową uczestniczył dowódca 23 Pułku Artylerii pułkownik Paweł Świtalski, który zapoznał się z organizacją i przebiegiem szkolenia oraz osiąganiem zakładanych celów ćwiczenia.

Równolegle z realizowanym ćwiczeniem dowódca pułku przeprowadził rekonesans do ćwiczenia certyfikującego XXXIV zmianę PKW KFOR „Prisztina-I-16”. Ćwiczenie to ma ocenić poziom przygotowania żołnierzy do wykonywania zadań i nadać certyfikat upoważniający do udziału w misji KFOR – reprezentowania Wojska Polskiego w strukturach międzynarodowych w czasie wspólnego wykonywania zdań.

kpt. Remigiusz Kwieciński/ii