Kluby sportowe mogą otrzymać dofinansowanie

Podarta piłka na trawie
fot. sxc.hu Przez bieżący rok co kwartał można ubiegać się o dodatkowe środki finansowe.
istotne.pl 0 klub, sport

Reklama

Radni miejscy zdecydowali, że kluby sportowe będą mogły otrzymać wsparcie pieniężne ich działalności. Oferta będzie aktualna w czasie obecnego roku budżetowego. Fundusze przyznawane będą na rzecz konkretnych członków klubu obejmujących wyłącznie dzieci i młodzież.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Wydziale Społecznym Urzędu Miasta do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego kwartału.

Do wniosku należy dołączyć:

  • wykaz zajęć prowadzonych przez Klub, wraz z liczbą osób objętych dofinansowaniem na zajęciach sportowych, miejscem zajęć, godzinami rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz nazwiskami trenerów;
  • listę osób – dzieci i młodzieży, która nie ukończyła 20 roku życia – zrzeszonych na prawach członków w danym klubie sportowym, których klub zgłasza do dofinansowania.

Reklama