Kolejne inwestycje w Bolesławcu

Kolejne inwestycje w Bolesławcu
fot. UM Bolesławiec Dobiegł końca remont nawierzchni jezdni przy ulicach Małej i Piaskowej. Wykonano też renowację i konserwację schodów ratuszowych oraz przebudowano zaplecze przy ul. Spokojnej.
istotne.pl urząd miasta, remont, inwestycja, droga

Zakończył się remont nawierzchni jezdni przy Małej i Piaskowej. Ułożono nowe chodniki z kostki betonowej, krawężniki, obrzeża oraz specjalne płyty informujące osoby niedowidzące o wejściu na przejście dla pieszych.

fot. UM Bolesławiec
fot. UM Bolesławiec

Na podwórku przy Partyzantów i Zgorzeleckiej zamontowano dodatkową latarnię. Wzdłuż krawężników wykonano ścieki uliczne z kostki kamiennej oraz wyregulowano studzienki i wymieniono wpusty uliczne. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel ponad 627 tys. zł. Wykonawcą jest firma z Nowogrodźca.

Nowe drogi

Przy ul. Obrońców Westerplatte zakończyła się budowa drogi bocznej. Nowa droga wraz z ciągiem pieszym ułożona została z kostki betonowej. Zakres robót objął odwodnienie ulicy, wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego i posadowienie słupów oświetleniowych z lampami energooszczędnymi. Wartość inwestycji to ponad 86 tys. zł.

fot. UM Bolesławiec

Natomiast przy ul. Domeyki wybudowano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej. Powierzchnia ulicy wykonana jest z kostki szarej, powierzchnia zjazdów – z kostki czerwonej. Ulica kończy się placem manewrowym o wymiarach 16x11 m. Wartość robót to ponad 127 tys. zł. Wykonawcą obu inwestycji jest firma z Brzeźnika.

fot. UM Bolesławiec

Schody ratuszowe wyremontowane

W czerwcu br. zakończyły się prace przy remoncie i konserwacji schodów bocznych Ratusza Miejskiego w Bolesławcu. Koszt robót wyniósł 122 tys. zł. Wykonawcą jest firma z Nowej Wsi Grodziskiej k. Pielgrzymki.

fot. UM Bolesławiec

Nowe podwórko na Spokojnej

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu zakończył prace przy przebudowie zaplecza ul. Spokojnej. Na wyremontowanym podwórku wykonano ogrodzenie z cegły klinkierowej z przęsłami drewnianymi. Teren został odwodniony. Z kostki brukowej wykonano nawierzchnię drogi, chodniki i dojścia do budynku. Na podwórku pojawiły się trawniki i ławki. Wartość robót wynosi ponad 97 tys. zł. Prace wykonała firma z Bolesławca.

fot. UM Bolesławiec

Miasto dofinansowuje remonty ulic powiatowych

Samorząd miejski partycypuje w kosztach przebudowy powiatowych ulic Karola Miarki i Żwirki i Wigury. Umowa o dofinansowanie zadania została zawarta 11 marca 2009 r. Przebudowa ulic jest w 25 proc. dofinansowana z budżetu miasta Bolesławiec. Na 2010 r. w budżecie miasta przewidziano na ten cel środki w wysokości prawie 1 mln 657 zł.

Przebudowa ul. Leśnej, ul. Śluzowej oraz placu Piastowskiego również realizowana jest przy wsparciu finansowym samorządu miejskiego. W zakres robót wchodzi: wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową, remont jezdni, wymiana 27 lamp oświetlenia drogowego wraz z wymianą kabli zasilających oraz budowa nowych miejsc postojowych na odcinku od ul. Gdańskiej do wejścia głównego na teren cmentarza.

Wykonawcą jest przedsiębiorstwo z Jeleniej Góry. Koszt robót wynosi prawie 1 mln 596 tys. zł. Zadanie jest w 50 proc. dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Remont parkingu w centrum miasta

Na placu Piłsudskiego trwa remont nawierzchni parkingu. Zakres prac obejmuje: usunięcie starej nawierzchni, wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej oraz remont części chodników. Wykonawcą jest firma z Rząsin k. Gryfowa. Wartość inwestycji to prawie 194 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławiec.

fot. UM Bolesławiec

Atrakcyjniejsze miejsca wypoczynku i zabaw

Rozpoczęła się modernizacja zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej. Kompleksową renowację przejdzie 7 podwórek. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

fot. UM Bolesławiec

Modernizowane podwórka zostaną wyposażone w urządzenia rekreacyjno-sportowe: huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, miniboiska do koszykówki, stoły do pingponga itp. Nową aranżację podwórek i ich wyposażenie zaplanowano po konsultacjach z mieszkańcami. Wykonawcą jest firma z Karpacza. Kwota kontraktu wynosi 5 mln 350 tys. zł.

(informacja UM Bolesławiec/ii)