Nie będzie biogazowni w gminie Warta

Nie będzie biogazowni w gminie Warta
fot. http://wartaboleslawiecka.pl/index.php Mieszkańcy Warty Bolesławieckiej zebrali ok. 300 podpisów pod protestem w sprawie lokalizacji biogazowni na terenie gminy.
istotne.pl warta bolesławiecka, inwestycja

Na forum IstotnychInformacji.pl od tygodnia trwa dyskusja na temat lokalizacji biogazowni na terenie gminy Warta Bolesławiecka. 2 lutego na stronie urzędu gminy opublikowano oficjalne stanowisko wójta Mirosława Haniszewskiego, które prezentujemy poniżej.

Szanowni Państwo,

chciałbym poinformować, że mając na uwadze ogólnie pojęty interes lokalnej społeczności postanowiłem nie stwarzać możliwości lokalizowania na terenie Gminy biogazowni.

Według mojej wiedzy i oceny na dzień dzisiejszy instalacje, które istnieją w granicach naszego kraju (prócz tych będących częścią większych instalacji typu chlewnia, gorzelnia, oczyszczalnia ścieków czy składowisko odpadów), powodują liczne konflikty społeczne, a po ich uruchomieniu ciężko jest kontrolować źródło pochodzenia faktycznie użytych w instalacji surowców i miejsca utylizacji płynu pofermentacyjnego. Taka sytuacja nastąpiła w Liszkowie, gm. Rojewo. To dla nas ostrzeżenie, ale i zarazem nauka, jak z założenia ekologiczną instalację można zamienić w ekologiczną bombę.

Biorąc pod uwagę zarówno postawę naszych Mieszkańców, którzy złożyli listę protestacyjną podpisaną przez ok. 300 osób, jak i poruszane przez nich sprawy dot.:
uciążliwości transportu w okresie zwozu substratu roślinnego, co przy obecnym stanie dróg dojazdowych nie jest bez znaczenia
uciążliwości zapachowej poszczególnych procesów technologicznych, tj. transportu, załadunku surowca do biobloku
bezpieczeństwa najbliższych zabudowań i mieszkańców
przychylam się do ich stanowiska i nie widzę możliwości lokalizacji na terenie gminy Warta Bolesławiecka biogazowni.

Poznanie i zrozumienie powyższych obaw Mieszkańców spowodowało również wycofanie się Pana Stanisława Kuduka z realizacji biogazowni na terenie wsi Warta Bolesławiecka.

Chciałbym poinformować, że zdaję sobie sprawę, jak ważne dla naszego kraju i nas samych jest wypracowanie i włączenie do systemu zasilania źródeł energii odnawialnej. Jednak póki nie stworzy się nam warunków preferencyjnych i nie da się nam gwarancji nienaruszalności przyjętej raz technologii, nie mogę pozwolić na narażenie zdrowia i komfortu życia Mieszkańców Gminy. To właśnie Oni, wybierając mnie na zajmowane stanowisko, zaufali mi, że będę stać na straży ich dobra i bezpieczeństwa, co niniejszym czynię.

Z poważaniem
Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
mgr Mirosław Haniszewski