Napisz list i wygraj!

Napisz list i wygraj!
fot. www.sxc.hu Ocalić od zapomnienia sztukę pisania listów – taka idea przyświeca organizatorom Konkursu Literackiego „List”. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Dziękuję... przepraszam”.
istotne.pl konkurs, list, gokis bolesławiec

Organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie konkurs literacki „List” ma nie tylko ocalać od zapomnienia zanikającą w dobie Internetu sztukę pisania listów, ale także rozwijać wyobraźnię i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez teksty.

Hasło tegorocznej edycji brzmi „Dziękuję... przepraszam” – jego interpretacja należy do uczestników konkursu. Zarówno adresat, jak i sytuacje przedstawione w tekście mogą być fikcyjne. Są jednak dwa warunki – list musi być napisany własnoręcznie i nie może być plagiatem!

Konkurs jest otwarty dla wszystkich – bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Chętni do wzięcia w nim udziału powinni przesłać jeden list, napisany odręcznie, czytelnym pismem (listy nieczytelne nie będą oceniane). W kopercie powinna znaleźć się także kartka z danymi uczestnika: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację.

Jury oceniać będzie prace uczestników w trzech kategoriach wiekowych: od 10 do 12 lat, od 13 do 15 lat, od lat 16 i powyżej (organizatorzy nie przewidują żadnej górnej granicy wiekowej). Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody rzeczowe i finansowe, a także możliwość opublikowania nagrodzonych listów (jeżeli, oczywiście, ich autorzy wyrażą na to zgodę).

Prace należy przesyłać do 15 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 b, 59-700 Bolesławiec. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni (listownie lub telefonicznie) o terminie wręczenia nagród.

Konkurs, objęty patronatem szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich, ma zasięg ogólnopolski. W jury zasiądą członkowie ZLP. Serwis Istotne.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Logo GOKiS i ZLPLogo GOKiS i ZLPfot. GOKiS, ZLP

(informacja: GOKiS w Bolesławcu/ii)