WTZ mają wolne miejsca

WTZ mają wolne miejsca
fot. Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu oferują swoim podopiecznym zajęcia w sześciu pracowniach. Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie podań do placówki.
istotne.pl niepełnosprawność, wtz bolesławiec

Uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej może zostać osoba niepełnosprawna (po wypełnieniu obowiązku szkolnego), posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Placówka zapewnia swoim wychowankom rehabilitację społeczną i zawodową. Uczestnicy WTZ nabierają umiejętności przydatnych w znalezieniu pracy; uczą się samodzielności i zaradności.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bolesławcu oferują swoim podopiecznym zajęcia z muzykoterapii i teatroterapii. Ponadto uczestnicy WTZ mogą się kształcić w sześciu pracowniach: gospodarstwa domowego, komputerowej, obróbki drewna, obróbki metalu, ogrodniczo-porządkowej i rękodzielniczej.

fot. Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wszyscy zainteresowani proszeni są o składanie podań. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie WTZ (ul. Grunwaldzka 7) lub pod numerem telefonu: 075 644 81 46.

(informacja WTZ/ii)