Radni pokłócili się o obligacje

Radni pokłócili się o obligacje
fot. sxc.hu Gmina Miejska wyemituje obligacje komunalne za 28 mln zł, które zostaną przeznaczone na różne inwestycje. Platforma Obywatelska twierdzi, że władze miasta zaniedbują kwestię terenu dawnego Dworca Wschodniego, fundując mieszkańcom „piękny sportowy samochód, ale nie na nasze drogi”.
istotne.pl urząd miasta, inwestycja, dworzec, po, sesja rm

W środę, 28 października, Rada Miasta zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Przed głosowaniem rozgorzała zacięta dyskusja. Cezariusz Rudyk, rajca PO, odniósł się do kwestii emisji obligacji komunalnych. – Cel, na jaki te obligacje zostaną zaciągnięte, budzi nasze zdecydowane wątpliwości – podkreślił. – Platforma Obywatelska mówiła wyraźnie, że będzie przyglądać się temu, na co zostaną przeznaczone pieniądze w następnych budżetach. Miasto decyduje się na zakup pięknego sportowego samochodu, na tle którego można się co najwyżej sfotografować. Ale nie jest to samochód na nasze drogi.

Od lewej: Cezariusz Rudyk i Mirosław SakowskiOd lewej: Cezariusz Rudyk i Mirosław Sakowskifot. Gerard Augustyn

Magistrat wyemituje obligacje komunalne za 28 mln zł. Uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na inwestycje. – Czy stać nas na to, żeby wydać pieniądze tylko po to, aby w naszym mieście było ładnie? – zapytał podczas sesji Rudyk. – Jest ważniejsze zadanie. Dworzec Wschodni. Jeśli miasto już teraz nie zdecyduje się na negocjacje z PKP i wykupienie tego terenu, jeśli nie będziemy czujni i tej sprawy szybko nie załatwimy, może się okazać, że nie ma już o czym rozmawiać – przestrzegał radny PO.

Według Cezariusza Rudyka, kwestia wykupu terenu dawnego Dworca Wschodniego powinna być dla miasta priorytetem. – Pomysłów na wykorzystanie tej działki są miliony. Tymczasem my nie widzimy zainteresowania władz miasta tym tematem – powiedział podczas środowego posiedzenia rajca. Dodał, że Gmina Miejska może odzyskać teren za darmo (na cele społeczne) albo wykupić go w drodze bezprzetargowej.

– Moim zdaniem, wystąpienie radnego Rudyka było demagogiczne. PKP żądało około 7 mln zł za ten grunt – skwitował Eugeniusz Kowalski z PiS-u. – Ponadto mieszkańcy ulicy Ceramicznej czekają na drugi etap przebudowy. Gimnazjum Samorządowe nr 2, Przedszkola nr 1, 3 i 6, przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2. Uważam, że to są bardzo ważne inwestycje.

Głos w dyskusji zabrała Irena Dul z SLD. – Zdaję sobie sprawę z tego, że skoro pan prezydent obiecał mieszkańcom budowę basenu, to chce się z tej obietnicy wywiązać – powiedziała. – Nie rozumiem tylko, dlaczego kosztem mieszkańców. Pan prezydent, zadłużając miasto, zadłuża swoich mieszkańców na wiele, wiele lat [dokładnie 12 – przyp. red.].

Zaproszony na środowe posiedzenie Rady Miasta Henryk Poławski, ekspert z Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO Bank Polski, tłumaczył, że obligacje są alternatywą dla kredytu. Co więcej, są tańsze i wygodniejsze niż kredyt bankowy.

– Mamy rok do wyborów. Zachowanie Platformy Obywatelskiej to początek kampanii wyborczej. Pan radny Rudyk prezentuje nam plan Dworca Wschodniego. Dziennikarze robią zdjęcia i potem radny będzie przedstawiany jako wielki obrońca terenu Dworca Wschodniego – ironizował wiceprezydent Wiesław Ogrodnik. – Nagłe negowanie wszystkich inwestycji, które zostały zapisane w grudniu ub.r. w uchwale budżetowej, to niebywała demagogia – dodał i podkreślił, że negocjacje z PKP są nadal prowadzone.

– Do września br. samorządy wyemitowały obligacje na kwotę 5 mld 400 mln zł, a sama Warszawa na kwotę 600 mln zł – kontynuował Ogrodnik. – Każdy z kandydatów, który startuje w wyborach prezydenckich, przedstawia społeczeństwu plan rozwoju miasta. Prezydent póki co realizuje swoje zapowiedzi wyborcze i swoją politykę. I w dalszym ciągu będzie prowadził swoją politykę, a nie politykę PO.

Rada zaakceptowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 11 rajców głosowało za. Sześciu radnych (działacze PO i Irena Dul z SLD) głosowało przeciw. Stanisław Andrusieczko z SLD wstrzymał się od głosu.

– Problem polega tylko na jednej rzeczy – tłumaczył później Cezariusz Rudyk. – Trzeba wybrać priorytety. I tu zdecydowanie różnimy się z panem prezydentem. My od razu mówiliśmy, że dla nas priorytetem jest Dworzec Wschodni, a nie 14 innych, rozdrobnionych zadań. Nie mówię, że te inwestycje są nieważne. Zastanówmy się tylko nad tym, co powinno zostać zrobione w pierwszej kolejności.

Więcej o obligacjach

W mailu do naszej redakcji Agnieszka Gergont, rzeczniczka Urzędu Miasta Bolesławiec, napisała:

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009, związanego z wydatkami na inwestycje miejskie ujęte w WPI na lata 2009-2013.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Obligacje komunalne są dla Miasta bardziej korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 28 mln zł pozwala zachować płynność finansów Miasta i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. [...]

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

(informacja ii)