Kolejny inwestor w bolesławieckiej podstrefie

Kolejny inwestor w bolesławieckiej podstrefie
fot. www.sxc.hu Elektros to czwarta firma, która zainwestuje w bolesławieckiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
istotne.pl urząd miasta, inwestycja, strefa ekonomiczna, ekonomia, elektros

Czwartym inwestorem w bolesławieckiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” będzie lokalna firma Elektros. Przedsiębiorstwo nabędzie prawo użytkowania wieczystego działki o powierzchni 0,5 ha. Podpisanie aktu notarialnego przewidziane jest na 20 września br.

Wcześniej w bolesławieckiej podstrefie zainwestowały: niemiecko-szwajcarski koncern Hoerbiger, amerykański Guardian i bolesławiecka firma Lesław Sacher – Obróbka Skrawanie Metalu.

Inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej, mogą liczyć na zwolnienia podatkowe sięgające w przypadku małych przedsiębiorstw 60%, średnich – 50%, a w przypadku dużych zakładów – 40% nakładów inwestycyjnych. Zasady zwolnienia podatkowego określone są w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną, które inwestor otrzymuje po podjęciu decyzji o inwestowaniu w strefie. Inwestorzy lokalizujący inwestycje w Bolesławcu mogą liczyć na zwolnienia z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości). Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców określają dwie uchwały Rady Miasta Bolesławiec – o pomocy de minimis i pomocy regionalnej. W przypadku pomocy de minimis zwolnienie podatkowe przedsiębiorca może uzyskać po utworzeniu już 5 nowych miejsc pracy. W przypadku pomocy regionalnej uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości uwarunkowane jest poniesieniem nakładów inwestycyjnych w wysokości przynajmniej 500 000 zł lub utworzeniem przynajmniej 20 nowych miejsc pracy. Poniesienie nakładów w wyższej wysokości lub utworzenie większej ilości miejsc pracy niż minimalna powoduje wydłużenie okresu zwolnienia podatkowego. Maksymalny okres zwolnienia podatkowego od podatku od nieruchomości to 10 lat.

(informacja UM Bolesławiec/ii)