Radni podnieśli pensję prezydenta

Radni podnieśli pensję prezydenta
fot. Krzysztof Gwizdała Radni zdecydowali, że wynagrodzenie prezydenta Bolesławca ulegnie zmianie. Piotr Roman będzie zarabiał o 530 zł więcej niż dotychczas.
istotne.pl piotr roman, podwyżka, samorząd, sesja rm

Jednym z punktów trzeciej sesji Rady Miasta, która odbyła się 8 grudnia, było głosowanie w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta Bolesławca. Rajcy zdecydowali, że Piotr Roman od 1 grudnia br. będzie zarabiał 12 790 zł miesięcznie (czyli o 530 zł więcej niż dotychczas).

Jak można przeczytać w uzasadnieniu uchwały: „Maksymalne miesięczne wynagrodzenie członka zarządu jednostki samorządu terytorialnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie może przekroczyć w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę, […] kwoty 12 847,54 zł. […] Proponowana kwota, tj. 12 790 zł, nie przekracza limitów przewidzianych w ustawie o pracownikach samorządowych i jest uzasadniona wieloletnim doświadczeniem Pana Piotra Romana i jego osiągnięciami na zajmowanym stanowisku”.

Głos w tej sprawie zabrał Jarosław Kowalski, szef klubu radnych Forum: – Kto był radnym kadencji 2002-2006, pamięta dyskusje nad wynagrodzeniem dla prezydenta. Wtedy pojawiały się głosy: dlaczego prezydent ma tyle brać tyle pieniędzy, niech się najpierw zasłuży. Tymczasem w tym roku mieszkańcy Bolesławca już w pierwszej turze uznali, że zasłużył.

Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Piotra Romana.