Powiat zdobył prawie 2,1 mln zł na zajęcia pozalekcyjne

Powiat zdobył prawie 2,1 mln zł na zajęcia pozalekcyjne
fot. B.org Powiatowy projekt „SOS – szkoły otwartych szans” ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Nieodpłatne zajęcia odbywać się będą od października br. do czerwca 2011 r. Nabór już trwa.
istotne.pl zajęcia, edukacja, pieniądze, powiat bolesławiecki

Oferta skierowana jest do uczniów: I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Elektronicznych oraz Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych.

Nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne (około 10 tys. godzin) odbywać się będą od października br. do czerwca 2011 r. Powiat pozyskał na ten cel prawie 2,1 mln zł. W ramach projektu „SOS – szkoły otwartych szans” przewidziano m.in. zajęcia w teatrze, muzeach, pracowniach komputerowych i na basenie.

Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć deklarację uczestnictwa w sekretariacie macierzystej szkoły. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny u Szkolnych Liderów Projektu. Można go też pobrać ze strony Powiatu Bolesławieckiego lub otrzymać w Biurze Projektu, pl. Piłsudskiego 1 (wieżowiec), VII piętro, pokój 706 lub 710.

O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie decydować będą: osiągnięcia ucznia w ostatnim semestrze; to, czy mieszka on/ona na terenach wiejskich; ewentualna niepełnosprawność oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o „SOS – szkołach otwartych szans” można uzyskać u Szkolnych Liderów Projektu oraz w Biurze Projektu.

(informacja Starostwo Powiatowe/ii)