Chaos na skrzyżowaniu Kubika, Piaskowej i Garncarskiej

Chaos na skrzyżowaniu Kubika, Piaskowej i Garncarskiej
fot. Gerard Augustyn Na problem zwrócił uwagę nasz Czytelnik, który napisał, że kierowcy nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo. Według Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oznakowanie na skrzyżowaniu jest „czytelne i prawidłowe”.
istotne.pl bezpieczeństwo, ul. kubika, skrzyżowanie, dsdik

O nagłośnienie sprawy poprosił nasz Czytelnik, który zwrócił uwagę na fakt, że kierowcy na skrzyżowaniu ulic Kubika, Piaskowej i Garncarskiej nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo przejazdu. W mailu do redakcji napisał: „Panuje tam totalny chaos. Jadący ul. Kubika w stronę Garncarskiej, widząc znak ustąp pierwszeństwa przejazdu 50 m, uważają, że mają pierwszeństwo przed tymi jadącymi Piaskową. Inni zaś, stosując zasadę prawej ręki, ustępują pierwszeństwa. Na dodatek, chyba dla zmyłki, przed skrzyżowaniem Kubika z Piaskową narysowana jest linia ciągła, co wskazywałoby, że powinno się ustąpić pierwszeństwa przejazdu”. I dodał: „Podobnie jest w przypadku jadących ul. Piaskową, którzy widząc znak ustąp pierwszeństwa przejazdu, uważają, że dotyczy on Garncarskiej, a nie Kubika, i wymuszają pierwszeństwo na tych jadących ul. Kubika”.

Według urzędników DSDiK, oznakowanie skrzyżowania jest „czytelne i prawidłowe”Według urzędników DSDiK, oznakowanie skrzyżowania jest „czytelne i prawidłowe”fot. Gerard Augustyn

Za oznakowanie skrzyżowania odpowiada Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Na odpowiedź urzędników czekaliśmy 25 dni. Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Lilia Schmar w mailu do naszej redakcji napisała: „Ulica Kubika jest drogą z pierwszeństwem przejazdu w stosunku do ul. Piaskowej. Jest natomiast podporządkowana w stosunku do ulic: Łokietka i Garncarska. O tym informuje znak ustąp pierwszeństwa z tabliczką 50 m. […] Uważamy, że oznakowanie to jest czytelne i prawidłowe”.

Linia bezwzględnego zatrzymania – stop może wprowadzać kierowców w błądLinia bezwzględnego zatrzymania – stop może wprowadzać kierowców w błądfot. Gerard Augustyn

Po wizji lokalnej pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei uznali jednak, że kierowców w błąd wprowadzać może oznakowanie poziome skrzyżowania: linia bezwzględnego zatrzymania – stop. „Linia ta zostanie zlikwidowana przez Służbę Utrzymaniowo-Remontową DSDiK” dodała naczelnik.

(informacja Gerard Augustyn)