Stypendyści z „mechanika”

Stypendyści z „mechanika”
fot. ZSM Krzysztof Buchowski i Maciej Macioszczyk znaleźli się w gronie stypendystów Dolnośląskiego Programu Stypendialnego.
istotne.pl edukacja, stypendium, zsm bolesławiec

W środę, 29 lutego, we Wrocławiu odbyła się gala wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych”. W tym gronie znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu: Krzysztof BuchowskiMaciej Macioszczyk.

Krzysztof Buchowski i Maciej MacioszczykKrzysztof Buchowski i Maciej Macioszczykfot. ZSM Bolesławiec

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego po raz kolejny przyznał im stypendia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparcie to przeznaczone jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Krzysztof i Maciej znaleźli się w grupie około 300 stypendystów (z całego Dolnego Śląska zgłoszono prawie 700 wniosków). Podobnie jak w roku ubiegłym, pozytywnie oceniono całoroczną pracę uczniów ZSM oraz działania szkoły. Wkład w sukces obu wyróżnionych miał również nauczyciel Jarosław Cierniak.

Krzysztof BuchowskiKrzysztof Buchowskifot. ZSM Bolesławiec
Maciej MacioszczykMaciej Macioszczykfot. ZSM Bolesławiec

Kolejny sukces podopiecznych bolesławieckiego Zespołu Szkół Mechanicznych świadczy o tym, że szkoła, mogąca poszczycić się wysokim stopniem zdawalności matury i egzaminów zawodowych, stwarza najzdolniejszym uczniom możliwości rozwoju intelektualnego i jednocześnie dba o ich sytuację materialną.

(informacja: ZSM/ii)