Kariera zawodowa kobiet - podsumowanie ankiety

Kariera zawodowa kobiet - podsumowanie ankiety
fot. www Ponad połowa internautów uważa, że kobiety powinny się rozwijać zawodowo. Pozostali chcą, by połączyły pracę w domu z karierą zawodową lub realizowały się w domu.
istotne.pl kobieta, zdrowie, ankieta, sonda, kariera

W sondzie, oceniającej karierę zawodową kobiet, oddano 374 głosy. Wynika z niej, że 58% ankietowanych uważa karierę kobiet za oczywistość. 28% głosujących chce, by kobiety łączyły prace zawodową z obowiązkami domowymi, zaś 14% głosujących woli, by realizowały się tylko w domu. Sonda odzwierciedla przekonania Polaków na temat pracy zawodowej kobiet. Polacy i Polki zmienili swoje spojrzenie na tradycyjną rolę kobiety. Coraz mniej osób uważa, że powinna być jedynie strażniczką domowego ogniska.

Jeżeli kobiety nie podejmują pracy zawodowej, to najczęściej nie jest to ich chęć poświecenia się dzieciom i mężowi. Zmusza je do tego sytuacja na rynku pracy. Według badań CBOS wynika, że w latach 1993-2006 wzrósł odsetek kobiet, które uważają, że praca zawodowa przynosi kobiecie więcej korzyści niż strat życiu rodzinnemu. Co trzecia kobieta nie zrezygnowałaby z pracy zawodowej, nawet gdyby mąż mógłby utrzymać ją i dzieci.

Według raportu zaprezentowanego na Kongresie Kobiet w 2009 roku sytuacja kobiet i ich postrzeganie na rynku pracy poprawiły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Łączy się to z wprowadzeniem zasady polityki Unii, mówiącej, że kobieta ma takie samo prawo do podejmowania pracy zawodowej i na takich samych warunkach jak mężczyzna.

Kobiety skorzystały z możliwości jakie daje gospodarka rynkowa i podejmują działalność na rachunek własny. Polska należy do czołówki europejskiej jeżeli chodzi o liczbę wśród przedsiębiorców.

Nadal jednak bardzo silne jest przekonanie, że kobieta powinna zrezygnować z kariery zawodowej, by zająć się dzieckiem. Dziecko w rodzinie pozostaje sprawą kobiet. Ponad 90% kobiet i mężczyzn mówi, że to żona odpowiedziała jest za pilnowanie dziecka, czynności pielęgnacyjne, profilaktykę zdrowotną i opieką nad chorym potomstwem. Określenie „nieodpłatna praca kobiet w gospodarstwie domowym” nadal dla wielu jest pojęciem egzotycznym. Uważa się, że obowiązki domowe kobiet to „naturalny” atrybut ich roli w rodzinie.

(informacja ii/raport Kongresu Kobiet Polskich 2009)