„Hieny nadal grasują” w szpitalach...

„Hieny nadal grasują” w szpitalach...
fot. Marcin Zabawa Mimo apeli i informacji w mediach proceder żerowania na ludzkim nieszczęściu nadal trwa w najlepsze. Poszkodowani w wypadkach są wprowadzani w błąd i podpisują skrajnie niekorzystne umowy na uzyskanie odszkodowania.
istotne.pl odszkodowanie, ronin, zawada

Nieszczęśliwy wypadek jest zawsze niemiłym, a czasem wręcz tragicznym doświadczeniem. Jego skutkiem jest trwały bądź czasowy uszczerbek na zdrowiu. Niestety, czasami wypadki kończą się tragicznie. Na ludzkim nieszczęściu często żerują nieuczciwi pośrednicy, którzy nachodzą poszkodowanych ludzi w szpitalach i domach. O tym, że jest to działalność przestępcza świadczy fakt wszczęcia postępowania w takiej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Łodzi. Sprawa dotyczy handlu danymi osobowymi przez pracowników medycznych służby zdrowia łódzkich szpitali i szpitali z innych miejscowości. Więcej informacji można przeczytać w Internecie, pod tym tym adresem: www.odszkodowania.info.pl/?p=1316

W szpitalu bolesławieckim obok drzwi poradni ortopedycznej nadal wisi plakat reklamowy jednej z kancelarii przeciwko której prowadzone były postępowania prokuratorskie.

Na rynku działa coraz więcej kancelarii odszkodowawczych, prześcigających się w pozyskiwaniu, w sposób skandaliczny, doświadczonych przez los ludzi. Kancelarie odszkodowawcze wynajmują pośredników, którzy nachodzą poszkodowanych już w szpitalu. Niestety, takie praktyki na porządku dziennym mają też miejsce w szpitalu w Bolesławcu. Pośrednicy zostawiają w placówkach służby zdrowia plakaty i ulotki zachęcające poszkodowanych do skorzystania z niekorzystnych warunków uzyskania odszkodowania. Działanie takich osób jest co najmniej niemoralne, a samo zachowanie budzi poważne zastrzeżenia, co do intencji. Już przy łóżku szpitalnym próbują oni skłonić poszkodowaną osobę do podpisania umowy na uzyskanie odszkodowania. Powołują się na nieprawdziwy wymóg jak najszybszego podpisania takiej umowy i zgłoszenia roszczeń. Wiadomo, że osoby po wypadkach często są pod wpływem silnych leków i trudno im jest prawidłowo ocenić skutki podpisania takiej umowy. A umowy te są dla poszkodowanych skrajnie niekorzystne. Ujęte w nich koszty uzyskania odszkodowania są bardzo wysokie, gdyż muszą zapewnić odpowiednią prowizję pośrednikom oraz samej kancelarii. Prowizje dla kancelarii sięgają nawet 40% kwoty odszkodowania. Za niedopuszczalny należy uznać również fakt, iż kwota odszkodowania trafia najpierw na konto kancelarii, a dopiero później (po potrąceniu wysokiej, nieadekwatnej do wykonanej pracy prowizji) na konto osoby poszkodowanej.

Przykładem jest potrącona kobieta z dzieckiem. Po wyjściu ze szpitala na drugi dzień pojawiła się „hiena” z dużej kancelarii odszkodowawczej na Dolnym Śląsku w domu poszkodowanej. Nakłaniał poszkodowaną do podpisania umowy. Nie zwracał uwagi na stan zdrowia poszkodowanej i jej dziecka. Kobieta postąpiła rozsądnie i nie podpisała niekorzystnej umowy, pomimo, iż „hiena” był bardzo natrętna i nieustępliwa.

Zastanawiające jest także, w jakich okolicznościach pośrednicy wchodzą w posiadanie danych osobowych osób poszkodowanych. Sprawą handlu danymi osobowymi zajęła się już łódzka prokuratura. Procederem ma się też zająć CBA. Źródło: www.odszkodowania.info.pl/?p=1316

Zbigniew Zawada - właściciel Biura RoninZbigniew Zawada - właściciel Biura Roninfot. MZ

Przed niekorzystnymi umowami i nieuczciwymi pośrednikami i kancelariami odszkodowawczymi ostrzega doradca odszkodowawczy Zbigniew ZAWADA, właściciel Biura RONIN. Biuro zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie dochodzenia odszkodowań od polskich i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, będących następstwem wszelkich zdarzeń losowych.

Jeżeli ulegliśmy wypadkowi, nie należy podejmować pochopnych decyzji, co do występowania z roszczeniami, ale skupić się na przede wszystkim na leczeniu i powrocie do zdrowia oraz gromadzeniu dokumentacji – mówi Zbigniew Zawada. Właściciel Biura RONIN zapewnia, że na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest dużo czasu, od 3 do nawet 20 lat od momentu wypadku. Zbigniew Zawada podkreśla, że umowy oferowane przez pośredników kancelarii odszkodowawczych są w większości nie tylko skrajnie niekorzystne, ale zawierają często w swojej treści tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne), które są wpisane na listę klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Biuro RONIN zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie odszkodowań. Bolesławieckie biuro działa już na rynku lokalnym 15 lat tj. od 1997 roku. Siedziba biura mieści się w Bolesławcu, przy ul. Mickiewicza 6 (II piętro). Witryna internetowa biura: www.biuroronin.pl adres email: [email protected]. Można przyjść do biura, można też zadzwonić i umówić się na spotkanie. Tel/fax. 75 732 19 05 lub 505 111 231. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

Zapoznanie się z dokumentacją jest bezpłatne

Biuro działa bez pośredników. Nikt z biura nie nachodzi ludzi w szpitalach, czy w domach. Prowizja za uzyskanie odszkodowania wynosi maksymalnie do 15% brutto. Odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego, trafia bezpośrednio i w całości na rachunek bankowy poszkodowanego. Dopiero po otrzymaniu odszkodowania klient rozlicza się z biurem.

Biuro współpracuje z kancelariami adwokackimi i radców prawnych z terenu Dolnego Śląska i Warszawy. W sprawach trudnych i budzących wątpliwości zawsze można więc liczyć na wsparcie prawne adwokata lub radcy prawnego, współpracującego z biurem. Biuro współpracuje również z licznymi gabinetami lekarskimi o wielu specjalizacjach w których można skorzystać z pomocy lub kontynuować leczenie po wypadku.

Zbigniew Zawada stoi na stanowisku, iż ludzka krzywda nie jest towarem i nie wolno nią handlować, tak jak to czynią nieuczciwe kancelarie odszkodowawcze. Sam Zbigniew ZAWADA w 1990 roku uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu. Potrafi więc zrozumieć, w jakiej sytuacji znajdują się osoby poszkodowane w wypadkach.

Satysfakcję z pracy doradcy daje przede wszystkim zadowolenie klientów, którzy są również najlepszą wizytówką i reklamą biura.

(informacja zlecona)

Zobacz także

Biuro Ronin Zbigniew Zawada