ZSM: jeden z wiodących ośrodków kształcenia

ZSM: jeden z wiodących ośrodków kształcenia
fot. ZSM Bolesławiec Zespół Szkół Mechanicznych to jedna z najlepszych szkół kształcących fachowców w branży mechatroniczno-elektronicznej i samochodowej.
istotne.pl oferta, zsm bolesławiec

Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu:

Technikum (4-letnie):

  • technik mechatronik – specjalista o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności mechanika, elektronika i informatyka. Absolwent może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty do spraw zaopatrzenia, specjalisty do spraw handlu sprzętem mechatronicznym powszechnego użytku, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku. Młodzież ma możliwość poznania zawodu od strony praktycznej w nowoczesnych zakładach m.in. VW Polkowice oraz VW Zwickau. Cykl nauki obejmuje również zajęcia specjalizacyjne pod koniec okresu kształcenia. Szkoła proponuje trzy specjalizacje do wyboru po 3 klasie: mechatronika samochodowa, obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), sterowniki programowalne
  • technik pojazdów samochodowych – w cyklu nauczania uczniowie zapoznają się z takimi dziedzinami jak: budowa, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, wyposażenie elektryczne pojazdów, przepisy ruchu drogowego. Absolwenci tej specjalizacji mogą uzyskać zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym i transporcie. W trakcie nauki uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy samochodem, po ukończeniu którego mogą zdawać egzamin w ośrodkach egzaminacyjnych na terenie całego kraju
  • technik górnictwa podziemnego – NOWOŚĆ! Technik górnictwa to kierunek dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w jednej z największych gałęzi przemysłu. Ten kierunek daje niezbędne podstawy wiedzy do dalszego rozwoju i zdobywania profesjonalnych uprawnień oraz niezbędnego doświadczenia. Technik górnictwa podziemnego jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia
  • technik mechanik – organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia):

  • mechanik pojazdów samochodowych – zna budowę, zasady działania, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, warunki i sposoby ich eksploatacji. Potrafi uczestniczyć w produkcji i montażu samochodów. Mechanik pojazdów jest wyposażony również w wiadomości i umiejętności niezbędne do pracy w małych zakładach obsługowo-naprawczych. W trakcie nauki uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy samochodem
  • elektromechanik pojazdów samochodowych – posiada umiejętności sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdów oraz ich montażu i demontażu; naprawy, konserwacji i zabezpieczenia zespołów elementów, wchodzących w skład wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdu. Absolwenci mogą podejmować pracę w zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne; w zakładach napraw; stacjach obsługi i badań diagnostycznych. W trakcie nauki uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy samochodem
  • monter-mechatronik – posiada kwalifikacje do przeprowadzania montażu, demontażu, naprawy i konserwacji elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych; uruchomienia i podłączenia urządzeń mechatronicznych oraz ich obsługi i konserwacji. Monter mechatronik może podjąć pracę w zakładach produkujących, usługowych i w innych zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych na stanowisku operatora, montera, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprzętu AGD
  • ślusarz – posiada kwalifikacje w zakresie: wykonywania i naprawiania narzędzi, przyrządów, części maszyn prostych mechanizmów i urządzeń; świadczenia usług w zakresie wykonywania, konserwacji oraz napraw mechanicznego i niemechanicznego sprzętu powszechnego użytku oraz ozdobnej galanterii metalowej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego i wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych
  • operator obrabiarek skrawających – posiada kwalifikacje w zakresie obsługi i nadzoru zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak i obrabiarek sterowanych numerycznie. Jest to zawód szerokoprofilowy, łączący w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.

(informacja: ZSM/ii)