Iwona Mandżuk-Dudek w związku „Bóbr”?

Iwona Mandżuk-Dudek w związku „Bóbr”?
fot. Agnieszka Gergont Radni przyjmą albo odrzucą projekt uchwały w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”.
istotne.pl urząd miasta, bóbr, sesja rm

Na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w środę, 28 marca, radni będą głosować nad projektem uchwały „w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego »Bóbr«”. Jeśli ten akt prawny wejdzie w życie, Iwona Mandżuk-Dudek, wiceprezydent Bolesławca, zastąpi Wiesława Ogrodnika, który zrezygnował z zasiadania w ZZM „Bóbr”. Reprezentantami Gminy Miejskiej w „Bobrze” pozostaną: Jan Jasiukiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta, oraz Jarosław Kowalski, szef klubu radnych Forum.

Związek Międzygminny „Bóbr”, w skład którego wchodzą bolesławiecki magistrat i Gmina Wiejska Bolesławiec, powstał w 2008 r. Jego celem jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie dotyczącym m.in.: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, gospodarki zasobami wodnymi i ochrony środowiska.

(informacja: UM/ii)