„Hej, Rodzina jest OK”, czyli Święto Pieczonego Ziemniaka

dziecko-rewitalizacja
fot. UM Bolesławiec W ramach programu „Rewitalizacja Społeczna – wykorzystaj szansę” na terenie Domu Dziecka w Bolesławcu odbyły się animacje teatralne, konkursy tematyczne i warsztaty dla rodziców.
istotne.pl 0 dziecko, urząd, rewitalizacja, impreza, świetlica, mops bolesławiec

Reklama

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, partner programu „Rewitalizacja Społeczna – wykorzystaj szansę”, zorganizowała imprezę pod nazwą „»Hej, Rodzina jest OK« – Święto Pieczonego Ziemniaka”.

W czasie imprezy, która miała miejsce 22 września, odbyły się m.in.:

  • animacje teatralne – warsztaty dla dzieci w wieku 7-13 lat
  • konkursy tematyczne „Ziemniaczane Cudaki-Kartoflaki”
  • konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców
  • „Na Progu Dorosłości” – warsztaty z młodzieżą (15-18 lat), poświęcone problemom i wyzwaniom w stawaniu się dorosłym
  • porady, pogadanki „Zgoda w Rodzinie” (warsztaty dla rodziców).
fot. Urząd Miasta Bolesławiec

W zabawie wzięły udział dzieci uczestniczące w działaniach świetlicy wraz z rodzeństwem oraz rodzicami i opiekunami.

Imprezę zorganizowano w ramach programu „Rewitalizacja Społeczna – wykorzystaj szansę”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. http://boleslawiec.eu/wykorzystajszanse/

(informacja zlecona)

Reklama